Co drugi kandydat, który 6 lipca 2012 roku napisał test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM) został objęty tym stypendium. Kolejny, ostatni już, test kwalifikacyjny do SBM odbędzie się w najbliższy poniedziałek 6 sierpnia, o godz. 11.00 i 13.00 w siedzibie WSIiZ, przy ul. Sucharskiego.

System Bezpłatnych Miejsc (SBM) to program motywacyjny funkcjonujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Umożliwia 50% lub 100% zniżkę w czesnym, już od pierwszego semestru studiów. Obejmie studentów I roku, z wyłączeniem studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, na którym obowiązuje program stypendialny "kierunki zamawiane".

Do testu kwalifikacyjnego do Systemu Bezpłatnych Miejsc mogą przystąpić wszyscy kandydaci, którzy do 31 lipca złożą dokumenty na studia stacjonarne i niestacjonarne. W przypadku studiów niestacjonarnych mogą być to tylko te osoby, które uzyskają co najmniej 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym (to 20 pkt. w przypadku matury zdawanej wg starych zasad).

Podania można składać w Dziale Rekrutacji, w siedzibie uczelni, przy ul. Sucharskiego 2, w pokoju nr 7, 8 oraz w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych WSIiZ. Wykaz punktów można znaleźć na stronie: http://kandydaci.wsiz.edu.pl/.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.

WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać. Czekamy na Was!

Drodzy Kandydaci!
Oto informacja o tym, gdzie i o której godzinie będziecie Państwo mogli pisać test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc:

Godzina 11:00
– Ekonomia – stacjonarne i niestacjonarne
– Biznes międzynarodowy – stacjonarne i niestacjonarne
– Aviation management – stacjonarne
– Finanse i rachunkowość – stacjonarne i niestacjonarne
– Administracja- stacjonarne i niestacjonarne
– Filologia angielska – stacjonarne i niestacjonarne
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne i niestacjonarne
– Grafika komputerowa w mediach – stacjonarne i niestacjonarne

Godzina 13:00
– Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka – niestacjonarne
– Fizjoterapia – stacjonarne i niestacjonarne
– Kosmetologia – stacjonarne i niestacjonarne
– Zdrowie publiczne – stacjonarne i niestacjonarne
– Turystyka i rekreacja – stacjonarne i niestacjonarne
– Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne

Zapraszamy Państwa do siedziby Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2. Informacja o tym, w jakiej sali będą Państwo pisać test będzie wywieszona w holu głównym. Obowiązuje strój oficjalny. Koniecznie trzeba ze sobą mieć dowód tożsamości.

O wynikach testu poinformujemy Was zaś 7 sierpnia br. Wtedy też ogłosimy wyniki przyjęć na studia.

Zobacz artykuł o SBM: http://wiadomosci.onet.pl/