Już w najbliższy weekend, a konkretnie w sobotę 24 marca, słuchacze kierunku Podyplomowe Studia Menedżerskie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zarówno w sali wykładowej, jak i w swoim domu.

Centrum Studiów Podyplomowych rozpoczęło realizację kształcenia w formie internetowej transmisji z sali wykładowej mając na celu upowszechnianie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych bez konieczności przyjazdu na uczelnię. Wprowadzany system umożliwia prowadzenie wykładów bardzo zbliżonych do tych tradycyjnych.

Słuchacz ma możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładzie. Na swoim monitorze widzi prowadzącego, a także słucha wykładu i ogląda prezentowane materiały. W każdym momencie może pytać nauczyciela, pisać na wirtualnej tablicy czy też dzielić się swoimi wątpliwościami ze wszystkimi uczestniczącymi w zajęciach.

Oprócz wymienionych możliwości, zastosowane oprogramowanie pozwala także na: współdzielenie pulpitu i programów (wbudowane funkcje udostępniania pulpitu, aplikacji, oraz wirtualnej tablicy.

Aby wziąć udział w wykładzie wystarczy mieć komputer podłączony do Internetu oraz mikrofon i słuchawki.

Wszystkim uczestnikom Podyplomowych Studiów Menedżerskich życzymy udanych zajęć w sobotę!

Zdjęcie na głównej stronie pochodzi z materiałów promocyjnych firmy Microsoft z dokumentu: Microsoft Lync Server 2010 Product Guide