Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, podwyższono punktację dla artykułów publikowanych czasopiśmie Studia Humana do 40 punktów.

Studia Humana to interdyscyplinarne czasopismo elektroniczne, którego autorzy stawiają sobie za cel badania nad zrozumieniem państw i społeczeństwa z użyciem koncepcji wywodzących się z takich dyscyplin jak: filozofia, nauki polityczne, ekonomia czy socjologia. Wydawcą czasopisma jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Polityka wydawnicza Studia Humana ściśle przestrzega zasad etycznych rekomendowanych przez COPE – Komitet Etyki Publikacyjnej.

Studia Humana logo