Kolejny rok z rzędu ALO może poszczycić się Srebrną Odznaką Jakości, przyznawaną liceom, które wyróżniają się największą zdawalnością matur, wysokimi wynikami egzaminów oraz wyjątkowo uzdolnionymi uczniami.

W tym roku w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie po raz kolejny zajęło wysokie miejsce i znalazło się wśród najlepszych 500 liceów ogólnokształcących w Polsce. Nasze Liceum zajmuje teraz 397 miejsce w Polsce i 19 w województwie 

W Rzeszowie najlepsze licea to w kolejności: LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, II LO, IV LO, I LO, ALO.