W październiku zapraszamy wszystkich studentów rozpoczynających kształcenie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania do udziału w spotkaniach organizacyjnych połączonych z Immatrykulacją – uroczystością, podczas której zostaniecie oficjalnie włączeni w poczet społeczności akademickiej WSIiZ.

Spotkania poprowadzą Prodziekani i opiekunowie kierunków. W czasie uroczystości przywitają Was również Władze Uczelni, Dziekani, Samorząd Studencki oraz starsze Koleżanki i Koledzy. Ponadto złożycie uroczyste ślubowanie – to bardzo ważna chwila w życiu każdego studenta.

W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną, tegoroczne Immatrykulacje realizowane będą oddzielnie dla każdego kierunku studiów. W czasie spotkania dowiecie się m.in. jak wygląda organizacja studiów i gdzie można zrealizować istotne dla Was sprawy studenckie. Poznacie także swoich opiekunów grup wykładowych – osoby, które będą Was wspierać we wszelkich sprawach związanych z realizacją kształcenia.

Już dziś zachęcamy Was do tego, abyście każdą godzinę spędzoną w murach WSIiZ wykorzystali efektywnie. Życzymy Wam, aby okres studiowania był czasem rzetelnej nauki, studenckiej współpracy i niezwykłych osiągnięć.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach organizacyjnych i zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem. 

Terminy spotkań – kierunki polskojęzyczne
 
Terminy spotkań – kierunki anglojęzyczne