Szanowni Studenci przyjęci na I rok studiów!

Mamy dla Was dwie ważne informacje.

1.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania w Rzeszowie w 2006 roku jako pierwsza w Polsce wprowadziła Elektroniczną Legitymację Studencką. Od tamtej pory Legitymacja ta nie tylko poświadcza, iż jesteście Studentami, ale umożliwia również korzystanie z infrastruktury informatycznej na Uczelni. Biorąc pod uwagę fakt, iż już od 29 września 2012 roku Studenci będą mogli korzystać z laboratoriów informatycznych (a autoryzacja przeprowadzana jest za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) jesteście zobligowani do rozpoczęcia procedury wydawania ELS przed skorzystaniem z laboratorium.

Twój numer albumu to https://rekrutacja.wsiz.edu.pl/sprawdz/

Procedura wydania ELS

1 . Logujemy się na https://wu.wsiz.edu.pl/ gdzie jako identyfikator podajemy wnr_albumu np. w46825. Jako hasło podajemy nr pesel (studenci z Ukrainy podają nr pesel i na ostatniej pozycji dopisują 0)

2. Po autoryzacji klikamy na Student a następnie Dane ogólne, gdzie weryfikujemy dane osobowe. Jeśli dane są poprawne, klikamy Dane poprawne, jeśli nie, zgłaszamy się do dziekanatu Uczelni. Po aktualizacji danych osobowych w dziekanacie proces akceptacji należy powtórzyć.

3. Wracamy do strony głównej WU i klikamy Kwestura a następnie Dane dodatkowe. Pobieramy numer subkonta Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i dokonujemy wpłaty 17zł na w/w numer. (dowód wpłaty w formie papierowej okazujemy na spotkaniu organizacyjnym)

Zakończenie procedury wydania ELS pozwoli Ci otrzymać Legitymację już na spotkaniu organizacyjnym.

2.

Zapraszamy Was na Ceremoniał Immatrykulacji, czyli uroczyste powitanie Was w gronie Społeczności Akademickiej WSIiZ. Podczas Immatrykulacji spotkacie się m.in. z Władzami Uczelni, złożycie ślubowanie, poznacie także dziekanów, którzy będą opiekować się Waszymi kierunkami studiów.

Po części oficjalnej, odbędą się spotkania organizacyjne, na których zobaczycie m.in. film, opowiadający o tym, co, gdzie i jak na Uczelni można załatwić. Otrzymacie także "Vademecum dla studentów I roku", które rozwieje wszelkie organizacyjne wątpliwości oraz harmonogram zajęć. Poznacie także osoby, które będą miały podczas studiów istotne znaczenie – pracowników Biura Karier, którzy będą Wam pomagać w szukaniu praktyk i pracy, pracowników Dziekanatu, którzy będą Wam pomagać załatwiać wszelkie organizacyjne sprawy, a także starać się o stypendia, członków Samorządu Studenckiego, pracowników Działu Informatyki, którzy wyjaśnią Wam zasady logowania się do Wirtualnej Uczelni oraz poczty studenckiej, pracowników Działu Nauki, który przedstawi ofertę kół naukowych oraz pracowników Kwestury, którzy wyjaśnią zasady i terminy płatności. Jak widać, wizyta na Immatrykulacji to absolutna konieczność, by potem nie czuć się zagubionym na studiach.

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Oto terminy i miejsca spotkań:

KIERUNEK STOPIEŃ STUDIÓWFORMA STUDIÓWDATAGODZINAMIEJSCE
Logistyka (ILD) I stopnia – inzynierskiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Kosmetologia (LKoD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Ekonomia (LED)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Ekonomia- Biznes międzynarodowy (LED-BM)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Filologia (LJD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Fizjoterapia (LFzD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.20129.00RA3
Turystyka i rekreacja (LTD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201211.00RA3
Informatyka (IID)I stopnia – inzynierskiestacjonarne01.10.201211.00RA3
Informatyka – Programowanie (IID-P)I stopnia – inzynierskiestacjonarne01.10.201211.00RA3
Informatyka i ekonometria (LKD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201211.00RA3
Bezpieczeństwo wewn (LBD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201213.00RA3
Dziennikarstwo i kom społ (LDD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201213.00RA3
Dziennikar i kom społ – Grafika komp (LDD-GK)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201213.00RA3
Finanse i rachunkowość (LFD)I stopnia – licencjackiestacjonarne01.10.201213.00RA3
Bezpieczeństwo wewn (LBZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne05.10.201215.00RA3
Administracja (LAZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne05.10.201215.00RA3
Informatyka (IIZ)I stopnia – inzynierskieniestacjonarne05.10.201217.00RA3
Fizjoterapia (LFzZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne05.10.201217.00RA3
Kosmetologia (LKoZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne05.10.201217.00RA3
Ekonomia (LEZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne11.10.201215.00RA3
Filologia (LFZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne11.10.201215.00RA3
Logistyka (ILZ)I stopnia – inzynierskieniestacjonarne11.10.201215.00RA3
Dziennikarstow i kom społ (LDZ)I stopnia – licencjackieniestacjonarne11.10.201217.00RA3
Dziennikarstwo i kom społ – Grafika komp (LDZ-GK)I stopnia – licencjackieniestacjonarne11.10.201217.00RA3
Finanse i rachunkowośćI stopnia – licencjackieniestacjonarne11.10.201217.00RA3
Ekonomia (UED)II stopniastacjonarne29.10.20129.00RA53
Dziennikarstwo i kom społ (UDD)II stopniastacjonarne29.10.201210.00RA53
Turystyka i rekreacja (UTD)II stopniastacjonarne29.10.201211.00RA53
Admininistracja (UAZ)II stopnianiestacjonarne30.10.201218.00RA3
Zdrowie publiczne (UZZ)II stopnianiestacjonarne30.10.201215.00RA3
Dziennikarstwo i kom społ (UDZ)II stopnianiestacjonarne26.10.201215.00RA3
Ekonomia (UEZ)II stopnianiestacjonarne26.10.201218.00RA3
Turystyka i rekreacja (UTZ)II stopnianiestacjonarne26.10.201217.00RA53

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!