Ryszard Bugaj, który od tego roku akademickiego współpracuje także z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prawdopodobnie zostanie doradcą Sławomira Skrzypka, prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Ostateczna decyzja co prawda jeszcze nie zapadła, ale informację te potwierdziło już zarówno biuro prasowe NBP, jak i sam zainteresowany.

Ryszard Bugaj przyznaje również, że nie ma ambicji wpływania na „proces decyzyjny”, a jego rola doradcza będzie miała „ograniczony zakres”. Jak sam powiedział mediom, jego opinie mają „dotyczyć spraw związanych z finansami publicznymi oraz konsekwencji tych kwestii dla polityki banku”.

Ryszard Bugaj jest doktorem nauk politycznych. Obecnie pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Był przewodniczącym Unii Pracy.