Podczas najbliższego wykładu w ramach cyklu „Przybij piątkę nauce” tematykę dotyczącą praw człowieka w kontekście biznesu przedstawi mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak – wieloletni dyplomata a obecnie asystent w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ.

Zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście biznesu to temat coraz bardziej zyskujący na znaczeniu. Na świecie opracowanych zostało wiele dokumentów dotyczących ochrony i poszanowania praw człowieka. Ich celem jest zdefiniowanie roli i odpowiedzialności rządów, ale także środowisk biznesowych i społeczeństwa obywatelskiego, a także stworzenie nowego podejścia do zagadnień praw człowieka i zapewnienie ram implementacji wypracowanych dokumentów. Polska pozostaje w tym obszarze aktywna, włączając się do działań zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na forum krajowym. 

 

Podczas prelekcji postaram się podać przykłady, jak Unia Europejska i poszczególne państwa podchodzą do tego tematu, jakie działania były, są i będą podejmowane. Przytoczę także kilka przykładów takich działań, które – nie uwzględniając ochrony praw człowieka, a niekiedy także dobrze pojętego interesu podmiotów gospodarczych – okazały się błędem i skutkowały negatywnymi konsekwencjami, nie gwarantowały dostępu do środków zaradczych i możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez poszkodowane osoby i środowiska. Porozmawiamy o dokumentach międzynarodowych i naszych polskich oraz zawartych w nich wybranych zagadnieniach dotyczących np. zasady należytej staranności, raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, problematyki tzw. sygnalistów, sposobu definiowania ryzyk i zagrożeń w działalności biznesowej pod kątem ochrony praw człowieka czy tworzenia dokumentów o charakterze katalogu dobrych praktyk – zapowiada tematykę wykładu Małgorzata Wejsis-Gołębiak.

Wykład pt. „Prawa człowieka w kontekście biznesu. Działania społeczności międzynarodowej”, będący częścią projektu „Przybij piątkę nauce”, odbędzie 18 maja 2022 roku o godz. 18:00 na Facebooku WSIiZ oraz na YouTube WSIiZ. W ramach drugiej części spotkania mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak odpowie na pytania internautów.

 

 

Małgorzata Wejsis-Gołębiak to zawodowy dyplomata, urzędnik (emerytowany) i pedagog. Jest praktykiem w zakresie kultury, dyplomacji, komunikacji międzykulturowej, dyplomacji publicznej i kulturalnej. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, w tym w krajach Azji i Zatoki Perskiej – Republice Korei, Japonii, Indiach, Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu, Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie, a także w Europie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki dotyczącej komunikacji, dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz komunikacji międzykulturowej.

O projekcie „Przybij piątkę nauce”

W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie bezpłatnie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauk.