Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Wśród laureatów tego wspaniałego wyróżnienia jest Pani dr Zofia Nizioł-Łukaszewska, adiunkt w Katedrze Kosmetologii Wydziału Medycznego naszej Uczelni. W XII edycji konkursu stypendia otrzyma 209 wybitnych młodych naukowców spośród 1159 ubiegających się kandydatów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia młodym wybitnym naukowcom za prowadzenie wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

„Otrzymane stypendium stanowi dla mnie bardzo duże wyróżnienie, będąc wspaniałym uhonorowaniem mojej kilkuletniej pracy. Dziękuję przy tym najbliższym współpracownikom zaangażowanym w prowadzone wspólne projekty i badania naukowe. Interesująca mnie tematyka obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa stosowania. Mam nadzieję, że dzięki temu stypendium będę mogła w pełni skoncentrować się na dalszych badaniach naukowych i tym samym realizować się w tym co jest moją pasją”– podsumowuje Pani Doktor.