30 września 2013 roku odbyła się Ceremonia Immatrykulacji, czyli uroczyste powitanie studentów w gronie społeczności akademickiej WSIiZ.

Podczas Immatrykulacji nowi studenci spotkali się m.in. z Władzami Uczelni, złożyli ślubowanie, poznali także dziekanów poszczególnych wydziałów.

Studentów powitał Rektor WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pomianek.

– To, że w tak licznym gronie rozpoczynamy rok akademicki, to dowód, że obdarzyliście naszą uczelnię zaufaniem. To dla nas wielkie zobowiązanie – mówił Rektor. – Podstawową rolą uczelni jest przygotowanie Was do przyszłej pracy zawodowej. Dlatego, kształcimy praktycznie. Mamy ponad 70 specjalistycznych laboratoriów, wykorzystujemy aktywne metody uczenia i dostosowujemy program studiów do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców – kontynuował.

– Wykorzystujcie wszystkie szanse, jakie daje Wam uczelnia – zwrócił się do studentów Rektor Pomianek.

Po części oficjalnej, odbyły się spotkania organizacyjne, na których studenci I roku zapoznali się z harmonogramem zajęć. Otrzymali także multimedialny pakiet informacji o życiu studenta WSIiZ, co i gdzie można załatwić, a także jak poruszać się po trzech kampusach.

Sprawdź, terminy kolejnych spotkań organizacyjnych.