14 lutego 2012 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych miejsca miała uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy WSIiZ a WSOSP.

Porozumienie podpisali Komendant-Rektor WSOSP gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel oraz reprezentujący Rektora WSIiZ – Prorektor dr Wergiliusz Gołąbek. W uroczystości uczestniczył Prodziekan kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne WSIiZ gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk.

Głównym celem porozumienia jest wszechstronna współpraca pomiędzy uczelniami, której głównym realizatorem z ramienia WSIiZ będzie Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.