11 maja 2009 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się seminarium „Podkarpacie po pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej”. Organizują je Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Seminarium odbędzie się w sali RA 101 w siedzibie Uczelni przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Oto program seminarium:

10.15 – 10.30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45 Otwarcie seminarium
dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor WSIiZ ds. Nauczania
Dominik Łazarz – Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ

10:45 – 11.15
„Koszty i korzyści wynikające z pięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej”
dr Mieczysław Janowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

11.15 – 11.45
„Wykorzystanie na Podkarpaciu funduszy w ramach europejskiej polityki regionalnej”
Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

11.45 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30
„Polityka społeczna i rynek pracy na Podkarpaciu – wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego”
Grzegorz Wyciślak – z-ca Kierownika Wydziału Rozwoju Rynku Pracy i Integracji Społecznej Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

12.30 – 13.00
"Erasmus – mobilność akademicka w wymiarze europejskim"
Marta Sikorska-Rokita – koordynator programu ERASMUS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

13.00 – 13.20 Podsumowanie seminarium