Jeszcze w tym roku zespoły naukowe z podkarpackich uczelni otrzymają wsparcie finansowe na realizację ambitnych prac badawczo-rozwojowych. To efekt programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Najlepsi mogą otrzymać dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł.

Łączna suma pieniędzy w naborze 2020 r. wynosi 6 mln zł i jest o 2 mln zł większa w porównaniu do zeszłorocznej edycji konkursu. – Za otrzymane granty naukowcy mogą sfinansować te wydatki, które są niezbędne z punktu widzenia prototypów nowych technologii, czyli m.in. zakupić komponenty, materiały i surowce, zamówić zewnętrzne ekspertyzy lub usługi informatyczne. To również wydatki na wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, opłacenie kosztów zgłoszenia patentowego czy też innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej – przedstawia korzyści wynikające z programu Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI.

Podkarpackie Centrum Innowacji notuje zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w ramach drugiego naboru programu grantowego. W 2019 r. wnioski złożyło 103 zespoły naukowe, obecnie wpłynęło 143 podania. Proponowane badania dotyczą wielu dziedzin naukowych. To projekty biomedyczne, IT, chemiczne i dotyczące badań nad kosmetykami, a także projekty związane z nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. Zakres wniosków jest bardzo szeroki.

Granty Podkarpackiego Centrum Innowacji wspierają prace zespołów naukowych z uczelni wyższych regionu. W efekcie powstają ciekawe prototypy oraz innowacyjne technologie. W ubiegłym roku dofinansowanie w kwocie 170 tysięcy złotych otrzymała mgr Timea Sulenta-Pluta z Kolegium Medycznego WSIiZ.

Grant pozwolił na wykonanie badań mongolskiej mieszanki ziołowej. Ma ona zastosowanie w ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, nie tylko jako naturalny filtr UV, ale również w profilaktyce zapobiegania nowotworów skóry. Wsparcie finansowe umożliwia także uzyskanie patentu – informuje mgr Timea Sulenta-Pluta.

W 2019 r. Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało granty dla 25 zespołów, w 2020 r. organizator programu szacuje liczbę nagrodzonych w przedziale 30-40 zespołów naukowych.  Przekazanie czeków grantowych zaplanowano na III-IV kwartał 2020 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”, który jest elementem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.