Adrian Sowiński, Sekretarz Katedry Wzornictwa Przemysłowego WSIiZ i jego student Michał Ciąpała znaleźli się w grupie kilkunastu osób z Polski, których prace zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie „A planet for tomorrow” organizowanym przez instytucję o nazwie 4tomorrw, która ma siedzibę we Francji. Konkurs na plakat odbywa się corocznie pod różnymi hasłami. Tematyka zawsze skupia się na problemach ważnych dla społeczeństwa i świata; prawo do opieki zdrowotnej, godnej pracy czy edukacji.

W tym roku temat konkursu brzmiał „A planet for tomorrow” i związany był z problemem dziury w warstwie ozonowej. Wyniki zostały ogłoszone tuż przed 16 września 2018 czyli Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej.


Plakat Adriana Sowińskiego

Plakaty zostały wykonane podczas prac Koła Naukowego Projektowania Graficznego – Drugi Wymiar, którego Adrian Sowiński jest opiekunem. – „Udało nam się zakwalifikować do pierwszego etapu z dwóch, wybrano 400 najlepszych plakatów, które przysłano z całego świata. Łącznie z nami wyróżniono 16 osób z Polski. Co roku na ten konkurs trafia kilka tysięcy prac, więc konkurencja jest bardzo mocna. Zarówno dla mnie jak i dla mojego studenta jest to naprawdę miła niespodzianka i wyróżnienie.”


Plakat Michała Ciąpały