8 maja 2009 roku zakończyła się dwudniowa Konferencja "Nauka i pasja – kluczem do sukcesu". Okazała się ona sporym sukcesem.

– W I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „ Nauka i pasja-kluczem do sukcesu” w dniach 7-8 maja 2009 w Kielnarowej wzięło udział ponad 80 osób z 16 uczelni – podsumowuje Renata Partyka, jeden z organizatorów konferencji. Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Konferencja skierowana była do studentów i młodych pracowników nauki.

– Jesteśmy ogromnie zadowoleni z zainteresowania konferencją. Zgłoszono 70 referatów, które zaprezentowane zostały w 6 blokach tematycznych: społecznym, ekonomicznym, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczym, technicznym oraz IT i nowych mediów – wyjaśnia Renata Partyka. Świadczy to o dużym zainteresowaniu studentów i młodych pracowników nauki rozwojem siebie i nauki.

Radę naukową konferencji tworzyli:

  • prof. dr hab. Jerzy Chłopecki,
  • prof. nadzw. dr hab.inż. Jan Krupa,
  • dr Anna Miarecka,
  • dr Sławomir Gawroński,
  • dr Marta Czyżewska,
  • dr inż. Mariusz Wrzesień

Uczestnicy konferencji podkreślali jej wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Byli pod szczególnym wrażeniem Kampusu WSIiZ w Kielnarowej, który należy do najpiękniejszych w Polsce. Pierwsza Konferencja Kół Naukowych „ Nauka i pasja-kluczem do sukcesu” okazała się dobrym pomysłem, a zainteresowanie tym wydarzeniem dobrze rokuje na przyszłość. Organizatorzy są już pewni, że w przyszłym roku odbędzie się druga edycja takiego spotkania.

Szczególne podziękowania należą się Paniom: Elżbiecie Tarnawskiej, Renacie Partyce, Joannie Poczynek oraz Zofii Matusiewicz, głównym organizatorom konferencji.