W najnowszym numerze Financial Internet Quarterly (FIQ) opublikowano artykuły nawiązujące m. in. do: wpływu poziomu edukacji na zarobki w gospodarkach pokonfliktowych na przykładzie Bośni i Hercegowiny, tworzenia modelu e-learningu na przykładzie Palestyny oraz dostępności usług sektora finansowego.

W czasopiśmie FIQ można przeczytać także o ocenie efektywności technicznej w wymiarze finansowym na przykładzie prywatnych podmiotów medycznych w województwie podkarpackim, wpływie niezależności biegłego rewidenta na jakość sprawozdawczości Nigeryjskiego Banku Depozytowego oraz o determinantach tzw. włączenia finansowego, czyli swego rodzaju integracji finansowej. W kwartalniku zostało również omówione zagadnienie kosztu śladu węglowego, emisji dwutlenku węgla i propozycji wskaźnika, który pozwoli firmom na rozliczanie wykorzystania częściowo ograniczonych zasobów do osiągania dochodów.

Financial Internet Quarterly (FIQ) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Jego redakcję tworzą pracownicy uczelni oraz międzynarodowe grono naukowców reprezentujących uznane ośrodki naukowe. Tematyka tekstów publikowanych na łamach kwartalnika skupia się na zagadnieniach obejmujących: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, rynki kapitałowe oraz prawne aspekty zarządzania finansami.

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do współpracy i publikowania własnych tekstów w kwartalniku. Szczegóły na stronie internetowej oraz pod adresem e-mail: office@finquarterly.com.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.