Rachunkowość i finanse menedżerskie, inwestycje kapitałowe oraz księgowość – to trzy nowe specjalności, które mogą wybierać kandydaci na studia. Od października 2011 roku oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poszerzy się o nowy, atrakcyjny z punktu widzenia poszukiwania pracy kierunek – Finanse i rachunkowość. Właśnie otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oficjalny komunikat w tej sprawie.

W trakcie tych nowych studiów studenci uzyskają zaawansowaną wiedzę z zakresu księgowości, rachunkowości i podatków. Nauczą się też profesjonalnej obsługi finansowej firm. Będą przygotowani do zarządzania działem finansowo-księgowym i prowadzenia własnej firmy. To studia dla przyszłych doradców finansowych, ubezpieczeniowych, a także księgowych, pracowników banku i pośredników finansowych, a nawet maklerów giełdowych.

– Dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących przedsiębiorstwa powoduje, iż popyt na księgowych, doradców finansowych, podatkowych, kontrolerów będzie istotnie wzrastał. Od współczesnych finansistów wymaga się zaawansowanej i rozległej wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków w ujęciu regulacji krajowych, ale też wg światowych standardów- podkreśla dr Marta Czyżewska z Katedry Mikroekonomii WSIiZ.

Jak twierdzi, szybki rozwój rynku IT wymusza też posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami, jakimi są zintegrowane systemy informatyczne, które wspierają zarządzanie przedsiębiorstwami. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobędą zarówno teoretyczną, ale zwłaszcza praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm.

Eksperci od finansów i rachunkowości o pracę martwić się nie muszę. Polska staje się centrum obsługi międzynarodowych koncernów z zakresu księgowości. W Polsce jest powyżej 3 mln firm, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju firm będzie więc stale rosła, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.

Studenci Finansów i rachunkowości będą mieli niepowtarzalną możliwość szlifowania swoich umiejętności praktycznych w specjalistycznym laboratorium finansowym – jedynym tego rodzaju laboratorium w tej części Europy! Laboratorium znajduje się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Ta profesjonalnie wyposażona sala o charakterze dealing roomu, ma umożliwić realizację innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Znajdują się w niej 24 stanowiska pracy ze specjalnymi jednostkami komputerowymi, wyposażonymi w podwójne monitory LCD i z zainstalowanymi platformami transakcyjnymi TMS Brokers. Laboratorium dysponuje też specjalistycznym sprzętem wyświetlającym informacje finansowe (m.in. data wall), dostarczonym przez firmę Dysten, która wyposażała m.in. GPW w Warszawie czy stację telewizyjną TVN.

– Prowadzone badania niezbicie świadczą o tym, że kompetencje finansowe będą cenione na rynku pracy w przyszłości. Wynika z nich, że duże zapotrzebowanie będzie zgłaszane przede wszystkim na wysoko wykwalifikowanych menedżerów finansowych (np. badania firmy Manpower) oraz na specjalistów w zakresie projektowania pakietów szeroko pojętych usług finansowych – doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, analityków finansowych (np. badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych) – mówi dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych, który objął patronat nad kierunkiem.

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest innowacyjną jednostką naukowo-badawczą, której celem jest rozwijanie i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej przełożenie na praktykę biznesową. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu.

Studenci w ramach studiów będą mogli rozwijać zainteresowania pisząc dla Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse". Kwartalnik publikuje artykuły prezentujące tematykę finansową, w tym z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Kto będzie prowadził zajęcia? Wśród wykładowców znajdują się m.in. profesorowie: Jan Winiecki, Ryszard Bugaj, Bartłomiej Kamiński, Tomasz Mickiewicz, Waldemar Karwowski czy Krzysztof Opolski. Nazwiska tak znakomitej kadry dydaktycznej to gwarancja wysokiej jakości tej nowej propozycji edukacyjnej WSIiZ

Jakie przedmioty będą realizowane w trakcie nauki? W jakich zawodach będzie można podjąć pracę po ukończeniu studiów? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w serwisie kandydaci.wsiz.edu.pl.