Białoruska młodzież zakończyła kurs języka polskiego prowadzony przez wykładowców Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 30 osób prześladowanych politycznie przez władze Białorusi ma teraz możliwość podjęcia studiów na polskich uczelniach wyższych. Kurs był częścią rządowego Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego, oferującego wsparcie dla osób represjonowanych za udział w demokratycznych protestach przeciwko prezydentowi Łukaszence.

Od połowy stycznia 2021 r. uczniowie z Białorusi brali udział w intensywnym kursie języka polskiego (po 6-7 godzin dziennie, łącznie 760 godzin) w ramach Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego. Większość wykładów, ze względu na sytuację pandemiczną, a także specyficzną sytuację niektórych studentów, odbywała się on-line. Część zajęć udało się jednak poprowadzić w formie tradycyjnej. Osoby przystępujące do programu to młodzi ludzie, którym ze względu na represje w ojczystym kraju rząd polski postanowił udzielić pomocy. Części z nich udało się dostać do Polski, ale w grupach były też osoby, które z różnych względów musiały pozostać na Białorusi – informuje Iwona Myśliwiec, wykładowca akademicki i filolog z Centrum Języków Obcych WSIiZ

Większość uczestników kursu w momencie jego rozpoczęcia nie znała języka polskiego w ogóle. Intensywne zajęcia przygotowały słuchaczy do certyfikowanego egzaminu oraz do podjęcia studiów na polskich uczelniach wyższych. Na Białorusi studiowałam komunikację społeczną, ale nie mogę kontynuować tych studiów, ponieważ z powodów politycznych zostałam zwolniona z uczelni. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że w trakcie kursu językowego w Polsce wiele się nauczyłam. Spotkałam wielu interesujących i inspirujących ludzi. W trakcie zajęć spotkałam się z kulturą polską oraz zrozumiałam, że kultura polska jest bardzo bliska tej naszej, białoruskiej – opowiada dwudziestoletnia Karolina. 

Kurs języka polskiego był prowadzony dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego. Jest to największy w Europie program pomocowy dla młodych Białorusinów nie mogących studiować w swoim kraju ze względu na sytuację polityczną.

 Centrum Kultury i Języka Polskiego działa we WSIiZ jako część Centrum Języków Obcych. Jego celem jest pomoc obcokrajowcom nie tylko w zakresie nauczania języka polskiego i przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów, lecz także propagowanie kultury polskiej. W ciągu minionych lat w organizowanych w WSIiZ kursach uczestniczyło wielu obcokrajowców, a ministerialne certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego uzyskało już kilkaset osób.