Mgr inż. Karolina Czech z Katedry Kosmetologii WSIiZ poznawała tajemnic prowadzenia hodowli roślin w warunkach in vitro w trakcie dwudniowego stażu. Odbywał się on w dniach 25-26 kwietnia 2022 r. w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej działającym przy Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Początkowym etapem szkolenia było wprowadzenie merytoryczne w zagadnienia biotechnologii roślin oraz prowadzenia kultur in vitro. Dzięki ogromnej wiedzy Pani prof. dr hab. Haliny Ekiert, będącej kierownikiem Katedry Botaniki Farmaceutycznej, oraz Pani dr hab. Agnieszki Szopy, poznałam metody stymulacji wzrostu oraz suplementacji hodowli roślin w warunkach in vitro. Prowadzenie hodowli kultur in vitro opartych na mikrorozmnażaniu komórek roślinnych mogą być rozwiązaniem na podtrzymanie ginących gatunków roślin – informuje uczestniczka stażu – mgr inż. Karolina Czech.

Pierwszą część stażu stanowiło przygotowanie wysokowitaminowych pożywek agarowych dostosowanych do wybranego gatunku roślin. Brałam udział w zakładaniu nowych hodowli, a więc sterylizacji i wysiewaniu nasion, a także na pasażu roślin wyhodowanych wcześniej gatunków. Było to wartościowe doświadczenie, które w przyszłości wiąże się ze złożeniem projektu grantowego w Narodowym Centrum Nauki. Kontynuacja trwającej już współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Uniwersytetem Jagiellońskim na pewno zaowocuje ciekawymi wynikami badań naukowych – mówi mgr inż. Karolina Czech.