Jakie są zasady orzekania o chorobach zawodowych i konsekwencje związane z ich stwierdzaniem? Jakie są ogólne i szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracujących? Na te i inne pytania dr Małgorzata Paszkowska udziela szczegółowych odpowiedzi w najnowszej książce pt. “Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

W książce w sposób kompleksowy przedstawione zostały organizacja i podstawy prawne funkcjonowania medycyny pracy w Polsce. Omówiono w niej aktualny model systemu medycyny pracy, jego zasoby oraz funkcjonowanie, w szczególności działalność orzeczniczą, a także rolę pracodawcy w ochronie zdrowia osób pracujących. Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.: 
–  jaka jest organizacja i zadania (ogólne, branżowe) służby medycyny pracy, 
–  jakie są rodzaje i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,
–  jakie są zasady wykonywania badań lekarskich oraz psychologicznych i wydawania poszczególnych orzeczeń medycyny pracy.

Na rynku wydawniczym brakuje publikacji dotyczących medycyny pracy. Natomiast te, które są dostępne, przedstawiają ja tylko w ujęciu medycznym – w aspekcie lekarskim. Dlatego też zamiarem autorki było uzupełnienie tej luki. Książka autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej adresowana jest do: zarządzających i personelu jednostek medycyny pracy, pracodawców, służb bhp, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz do innych osób zainteresowanych medycyną pracy i systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności do lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.

Książkę można nabyć klikając TUTAJ.