W dniu 26 października 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna” zorganizowana przez Katedrę Nauk o Administracji WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Była to już druga konferencja organizowana przez te podmioty poświęcona społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Pierwsza odbyła się w dniu 26 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i jej tematem przewodnim była „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej a wzrost przedsiębiorczości i poziomu życia w regionach.”

Tegoroczna konferencja została objęta patronatem honorowym przez: Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wzięło w niej udział 55 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele nauki z m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a także liczne grono praktyków z urzędów administracji publicznej m.in. Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Urzędu Miasta Tychy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie czy Podkarpackiego Oddziału NFZ.

Konferencję otworzyły prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Ewa Papiewska-Borkowska dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Następnie wykład wprowadzający poświęcony „Odpowiedzialnemu podejściu do prowadzenia działalności – w perspektywie krajowej i regionalnej” wygłosiła Jacqueline Kacprzak radca ministra w Biurze Ministra z Ministerstwa Rozwoju.

Po wykładzie wprowadzającym rozpoczęła się sesja I konferencji pt. „Ramy normatywne i systemowe funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności administracji publicznej” moderowana przez prof. nadzw. dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, w trakcie której zaprezentowano sześć referatów. Prelegenci analizowali społeczną odpowiedzialność administracji publicznej w kontekście siatki pojęciowej prawa administracyjnego oraz zasad konstytucyjnych (dr A. Nałęcz), jej oddziaływania na wybór rozwiązań organizacyjnych w polskiej administracji publicznej (dr Kamilla Kurczewska), w tym między innymi na regulację mediacji w sprawach administracyjnych (mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj), sprawność działania samej administracji publicznej (prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo) czy wreszcie na zmiany i przeobrażenia w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej (dr Grzegorz Pieszko).

W sesji II moderowanej przez dra Grzegorza Pieszko, prelegenci skoncentrowali się głównie na specyfice realizacji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej przez samorząd terytorialny na poziomie regionalnym i lokalnym. Praktyczne funkcjonowanie idei społecznej odpowiedzialności administracji ukazano więc na modelach: realizacji władztwa planistycznego gminy (dr Wiktor Trybka), odpowiedzialności polskiego samorządu terytorialnego względem innowacyjności (dr Piotr Feczko), uwzględniania ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego przy udzielaniu ulg w zakresie zobowiązań podatkowych a ochronie dochodów budżetu państwa/budżetów jednostek samorządu terytorialnego (mgr Adrianna Grzymska-Truksa) czy przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji przez gminy (mgr Paweł Szczęch).

W trakcie trzeciej, ostatniej sesji zaprezentowano społeczną odpowiedzialność administracji publicznej w wybranych działach administracji publicznej. Moderatorem sesji był prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja, a wystąpiło czterech prelegentów, którzy analizując realizację ustawowych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie (mgr Wojciech Dyląg), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dr Katarzyna Czewrińska-Koral), Krajową Administrację Skarbową (mgr Marzena Cypryś-Rałowska) czy podkarpackiego wojewódzkiego lekarza weterynarii (mgr Karolina Ciołek) próbowali wskazać i również ocenić ich wymiar społecznie odpowiedzialny.

Po każdej sesji odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów i pozostałych uczestników konferencji. Konferencję posumowała prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która dziękując Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie za jej współorganizację oraz uczestnikom, moderatorom, prelegentom i dyskutantom za aktywny udział zapowiedziała publikację wygłoszonych referatów w monografii naukowej poświęconej idei społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Pobierz plakat

Pobierz sprawozdanie