5 studentów informatyki oraz 2 nauczycieli akademickich – mgr Grzegorz Karpiuk i mgr Łukasz Stokłosa – od 6 do 10 września b.r. wzięło udział w II Międzynarodowej Szkole Letniej w ramach projektu „BE Aware STudent” [BEAST]. Instytucją goszczącą była Polytechnic Institute of Portalegre w Portugalii.

Głównym celem projektu „BEAST” pod hasłem „Designing your Career with Personal Business Model Canvas (Social Responsibility Approach)” było zaznajomienie studentów z kwestiami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w branży IT, jak również wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, podczas tworzenia kanw modeli biznesowych. 

Zajęcia składały się z wykładów i warsztatów, w trakcie których studenci mieli okazję pracować indywidualnie oraz w międzynarodowych zespołach. Pierwsze wykłady i warsztaty dotyczyły kanw modeli biznesowych przedsiębiorstw, kanw osobistych modeli biznesowych, a także podejścia „Design Thinking i Designing Your Life”. Zajęcia te były rozwinięciem tematyki podejmowanej podczas pierwszej szkoły letniej w Polsce. Kolejne warsztaty skoncentrowane były wokół pojęcia odpowiedzialności społecznej – mówi mgr Łukasz Stokłosa z Kolegium Zarządzania WSIiZ.

Program szkoły letniej oprócz nauki przewidywał także trzy wyjazdy studyjne (Castelo de Vide i Marvão – pobliskie miasteczka z zabytkowymi zamkami oraz muzeum i fabrykę największego producenta kawy na Półwyspie Iberyjskim – Delta Cafés). Podczas wizyty w muzeum kawy Delta Cafés uczestnicy szkoły wysłuchali prezentacji dotyczącej działań i doświadczeń firmy związanych z odpowiedzialnością społeczną. Trzecia i ostatnia szkoła letnia w ramach projektu odbędzie się w październiku we Włoszech.