W dniu 30 września 2021 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sobeckiej. Rozprawa nosi tytuł „Urząd Patentowy RP i Polska Izba Rzeczników Patentowych jako wydawcy prasy”.

Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, promotorem pomocniczym był dr Jacek Żurawski, a recenzentami: dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW oraz dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP. 

Komisja w tajnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła obronę i wystąpiła do Rady Naukowej Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie o nadanie mgr Justynie Sobeckiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Obrona doktorska przeprowadzona została w pełnym trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.  Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Obecnie TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczęły się 25 września 2021 roku.