Zespół z Instytutu Badań i Analiz Finansowych z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Belgii, Rumunii oraz Słowacji opracował, w ramach projektu IDEA, zestaw ośmiu kursów poświęconych różnorodnym aspektom przedsiębiorczości cyfrowej, obejmujący materiały edukacyjne, prezentacje oraz studia przypadków.

Głównym celem projektu IDEA jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów uczelni wyższych pochodzących z różnych środowisk poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, ale także kompetencji cyfrowych. Autorzy projektu IDEA proponują innowacyjne podejście do jednego z kilku ważnych czynników wpływających na sukces w biznesie. Jedną z pierwszych – kluczowych – cech charakteryzujących odnoszących sukcesy przedsiębiorców jest umiejętność nadążania za najnowszymi trendami (społecznymi, technologicznymi, ekonomicznymi).

Tematy treści szkoleniowych, opracowanych w ramach projektu IDEA, które przybliżają zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości to:

  • Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej;
  • Umiejętności niezbędne przy przedsiębiorczości cyfrowej ich rozwój (2 części);
  • Umiejętności cyfrowe w celu budowania i pozycjonowania marki start-upu;
  • Modele biznesowe dla przedsiębiorczości cyfrowej;
  • Przechwytywanie wartości w środowisku cyfrowym;
  • Komunikacja cyfrowa – komunikacja w sieci dla przedsiębiorczości cyfrowej;
  • Umiejętności cyfrowe w zarządzaniu finansami start-upów.

Opracowane treści zostały przetłumaczone na siedem języków. Udostępniono je dla dydaktyków, studentów oraz szkoleniowców w ramach formuły Open Access na platformie edukacyjnej.

Projekt Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE (IDEA) został przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych we współpracy z ośmioma ośrodkami o różnym profilu. Projekt IDEA podnosi świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych oraz ich roli, jako czynników sukcesu biznesowego.