6 i 7 marca 2012 roku odbyły się w murach WSIiZ International Mobility Days, które miały na celu promocję międzynarodowych programów wymiany, ofert stypendialnych oraz zagranicznych staży i praktyk.

Program przewidywał prelekcje wielu gości z zagranicy. Pan Konsul Christopher Ausdenmoore z Konsulatu Generalnego w Krakowie przedstawił ofertę programu Summer Work &Travel Program. Pan Alan Hallett zaprezentował studentom WSIiZ możliwości uzyskania drugiego dyplomu w Wielkiej Brytanii w ramach programu Double Degree. Pani Dr Ruth Maloszek przedstawiła ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Studenci Programu Erasmus z zagranicy, którzy obecnie przebywają na naszej uczelni zachęcali studentów WSIiZ do kontynuowania edukacji w Portugalii, Niemczech, Turcji czy na Litwie.

Podczas Międzynarodowych Dni Mobilności można było również uzyskać obszerną informację nt. oferty Fulbright Commission, możliwości studiów magisterskich w USA, studiów i praktyk w ramach programu Erasmus LLP, możliwych ścieżek kariery w obszarze Aviation Management, możliwości odbycia praktyk oferowanych przez międzynarodową organizację AIESEC, jak również rozpocząć współpracę z Instytutem Badań nad Cywilizacjami czy Kołem Młodych Dyplomatów.

Udział w dniach mobilności był również okazją do świetnej zabawy w międzynarodowym gronie! W programie znalazł się m.in. konkurs zespołowy, Karaoke in English, zabawy międzykulturowe oraz nauka tańców tureckich – oczywiście z licznymi nagrodami takimi jak: 2 bilety na mecz pucharowy Asseco Resova, zabieg pielęgnacyjny na ciało, słowniki multimedialne oraz wiele innych.

Organizatorem spotkania był Dział Współpracy z Zagranicą.

Pobierz program