Do 30 września br. można zgłaszać chęć czynnego udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”, której organizatorami są Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Kielnarowej k. Rzeszowa.

Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego profesora Jana Winieckiego, który był wieloletnim pracownikiem WSIiZ oraz jednym z założycieli TEP i jego przewodniczącym.

Proponowany zakres tematyczny referatów:

  • transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe;
  • globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki;
  • ład instytucjonalny;
  • podatki oraz nierówności dochodowe;
  • polityka pieniężna i stabilność finansowa.

Treści prezentowane przez uczestników konferencji powinny nawiązywać (także krytycznie) do dorobku i poglądów prof. Jana Winieckiego. W referatach zgłaszanych do 2. edycji konferencji postulowane jest uwzględnienie również ekonomicznych i społecznych skutków pandemii COVID-19.

Termin nadsyłania referatów mija 30 września 2021 r. Prace należy przesłać na adres: j.winiecki.2022@wsiz.edu.pl. Szczegółowe informacje oraz terminy dostępne są na stronie internetowej konferencji.