Ruszył dodatkowy nabór na stypendium socjalne za miesiąc styczeń i luty w semestrze zimowym. Ma to związek ze zmianą przepisów od stycznia 2023 roku i zwiększeniem miesięcznego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego.

W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2023 roku, zwiększony został miesięczny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego z 1051,70 zł do 1294,40 zł. Dzięki temu szanse na otrzymanie stypendium znacznie wzrosły. Aby wziąć udział w akcji dodatkowego naboru, należy dostarczyć nowy wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną rodziny. 

Termin składania wniosków upływa 10 lutego 2023. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze z wyrównaniem za styczeń zostaną wypłacone maksymalnie do 10 marca. 

Ważne:

  1. Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami.
  2. Nawet w przypadku złożenia kompletu dokumentów na semestr zimowy 2022/2023, jeśli stypendium nie zostało przyznane w związku z przekroczonym dochodem – należy dostarczyć wszystkie dokumenty od NOWA.
  3. Jeśli stypendium zostanie przyznane w dodatkowym naborze, na semestr letni 2022/2023 należy złożyć jedynie wniosek o przedłużenie.

Wniosek oraz spis potrzebnych dokumentów, jak również sposoby ich dostarczenia znajdują się TUTAJ.