Akty prawne związane z prawami człowieka dotyczyły i do tej pory wciąż w największej mierze dotyczą państw, a nie biznesu. Odpowiedzialność sektora prywatnego w zakresie przestrzegania praw człowieka jest jednak zagadnieniem coraz bardziej istotnym – podkreślała w swoim wykładzie Małgorzata Wejsis-Gołębiak.

W ostatnim wykładzie zrealizowanym w cyklu „Przybij piątkę nauce” wykładowczyni WSIiZ zwracała uwagę na zjawiska, o których nierzadko dowiadujemy się z mediów. Praca niewolnicza w krajach rozwijających się (np. w fabrykach odzieżowych w Bangladeszu, realizujących zamówienia na rzecz zachodnich koncernów) oraz praca nielegalnych imigrantów w krajach rozwiniętych – to tylko wybrane przykłady, które mieszczą się w katalogu omawianych spraw.

W jaki sposób sformalizować odpowiedzialność biznesu za przestrzeganie praw człowieka? W tym obszarze trwa wiele prac legislacyjnych, ale zagadnienie jest trudne. W swoim wystąpieniu Małgorzata Wejsis-Gołebiak zwróciła uwagę między innymi na znaczenie oraz zróżnicowanie krajowych planów działania. W Polsce zapisane w nich rozwiązania dotyczą głównie kwestii spraw krajowych, obejmują między innymi działalność związków zawodowych czy mediacje.

W ONZ prace nad odpowiednimi przepisami przeciągają się w czasie, stąd np. aktywność Unii Europejskiej rekomendującej państwom członkowskim wprowadzenie własnych rozwiązań. Małgorzata Wejsis-Gołebiak omówiła między innymi dokumenty i praktykę dotyczące raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, problematyki tzw. sygnalistów, tworzenia dokumentów o charakterze katalogu dobrych praktyk czy zasady należytej staranności. Ta ostatnia oznacza konieczność analizy skutków działania danego podmiotu i branie odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje z nich wynikające.

Wykładowczyni WSIiZ odniosła się także do wpływu wprowadzenia płacy minimalnej na ograniczenie skali wykorzystywania pracowników oraz do prawa zamówień publicznych, w którym wprowadzono zapis o uwzględnianiu aspektów społecznych. Inne przykłady dotyczyły  regulacji prawnych, które pomogłyby ograniczyć problem wykorzystywania seksualnego nieletnich oraz kontroli prowadzonych przez Inspekcję Pracy.

Wykład pt. „Prawa człowieka w kontekście biznesu. Działania społeczności międzynarodowej”, będący częścią projektu „Przybij piątkę nauce”, odbył się 18 maja 2022 roku o godz. 18:00 na Facebooku WSIiZ oraz na YouTube WSIiZ.

Małgorzata Wejsis-Gołębiak to zawodowy dyplomata, urzędnik (emerytowany) i pedagog. Jest praktykiem w zakresie kultury, dyplomacji, komunikacji międzykulturowej, dyplomacji publicznej i kulturalnej. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, w tym w krajach Azji i Zatoki Perskiej – Republice Korei, Japonii, Indiach, Nepalu, Sri Lance, Bangladeszu, Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie, a także w Europie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki dotyczącej komunikacji, dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz komunikacji międzykulturowej.

O projekcie „Przybij piątkę nauce”

W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie bezpłatnie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauk.