W czasopismach naukowych “International Journal of Astrobiology” oraz “Journal of Applied Security Research” ukazały się artykuły autorstwa dr Konrada Szocika z Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Oba artykuły łączą dylematy etyczne: zarówno dotyczące kolonizacji Kosmosu, jak i robotyzacji i automatyzacji w policji.

W swoim artykule pt. “Humanity should colonize space in order to survive but not with embryo space colonization”, opublikowanym w “International Journal of Astrobiology”, dr Konrad Szocik  krytykuje koncepcję wizjonerskiej kolonizacji kosmosu za pomocą zamrożonych ludzkich embrionów, które, zgodnie ze zwolennikami tej koncepcji, mogłyby zostać wysłane w przyszłości do jednej z egzoplanet (w celu jej skolonizowania i zapewnienia w ten sposób kontynuacji istnienia ludzkiego gatunku, który w międzyczasie mógłby wyginąć na Ziemi). Artykuł kwestionuje racjonalność tej strategii, przedstawia argumenty dotyczące m. in. etyki jakości życia czy braku uzasadnienia moralnego do podejmowania takich decyzji w imieniu przyszłych pokoleń. Całość artykułu można przeczytać TUTAJ.

 Z kolei w artykule pt. “Ethical Issues in Police Robots. The Case of Crowd Control Robots in a Pandemic”, opublikowanym w “Journal of Applied Security Research” we współautorstwie z Rakhat Abylkasymova, dr Konrad Szocik analizuje wybrane zagadnienia etyczne związane z zastosowaniem robotów w policji, szczególnie w kontekście kontrolowania dużych populacji w czasie pandemii. Omawiane przez autorów problemy dotyczą np. kwestii transparentności decyzji podejmowanych przez roboty, odpowiedzialności za ich decyzje czy prawa do użycia siły wobec ludzi. Artykuł argumentuje na rzecz zwiększania robotyzacji i automatyzacji w policji i podkreśla, że jedyne zastrzeżenia etyczne dotyczą kwestii stosowania i przetwarzania danych, ale pod tym względem decyzje podejmowane przez ludzi naznaczone są być może większym ryzykiem błędu, niż miałoby to miejsce w przypadku robotów. Artykuł można przeczytać TUTAJ.