Prelegentem ostatniego wykładu realizowanego w ramach IV edycji cyklu „Przybij piątkę nauce” będzie prof. Zbigniew Karaczun. W czasie spotkania Profesor zaprezentuje zmiany, jakie powinny zostać podjęte w procesie produkcji rolnej, aby zapewnić nam w średniej i dłuższej perspektywie bezpieczeństwo żywnościowe.

 


Jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego oraz ekologicznego, którego skutki odczuwamy już dziś. Rolnictwo jest sektorem, który w największym stopniu jest uzależniony od wskazanych powyżej czynników, ponieważ wszystkie one decydują o powodzeniu i jakości produkcji rolnej
– mówi prof. Zbigniew Karaczun.

Należy pamiętać również o tym, że sektor rolny ma duży wpływ na zmianę klimatu, ponieważ jest istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Jak podkreśla Prelegent – Rolnictwo będzie musiało się także zmienić, również dlatego, aby uczestniczyć w redukcji emisji gazów cieplarnianych i uczestniczyć w osiąganiu celów polityki klimatycznej.

Zmiany w procesie produkcji rolnej będą wymagały także zmiany naszych zwyczajów konsumenckich, a jakich dokładnie- tego dowiemy się podczas wykładu, który odbędzie się 21 czerwca 2023, o godz. 18:00 na kanale YouTube WSIiZ.

W czasie spotkania prof. Zbigniew Karaczun odpowie na pytania przesłane przez słuchaczy. Już dziś zachęcamy do ich nadsyłania, na adres mailowy: bow@wsiz.edu.pl. Pytania można przesyłać do 4 czerwca br.

Kilka słów o Prelegencie

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Jest współzałożycielem Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE) i Koalicji Klimatycznej. Był m.in. doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska oraz kierownikiem merytorycznym w zespole przegotowującym Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy. Współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Autor i współautor ponad 350 publikacji.