Za nami 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania – akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, organizowanej pod auspicjami Prezydenta RP. W tym roku w całym kraju czytano dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W Rzeszowie swoją interpretacją tej sztuki podzielił się m.in. Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

Narodowe czytanie w Rzeszowie odbyło się w urokliwych Ogrodach Bernardyńskich. Fragmenty dramatu odczytali  m.in. Jolatna Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa czy dr hab. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej. Dr Wergiliuszowi Gołąbkowi, Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przypadł w udziale fragment odnoszący się do spotkania Pani Dulskiej z Juliasiewiczową oraz zarzutów Pani Dulskiej względem rozmówczyni, że ta nie dba o swoją reputację. 

„Moralność pani Dulskiej” to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście do uczestników akcji Prezydent RP Andrzej Duda. 

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji czytano m.in.: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Balladynę” Juliusza Słowackiego.