Rekrutacja tylko na studia stacjonarne.

Studia II stopnia

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana na kierunku Zarządzanie
Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 4 semestry

Wybierz interdyscyplinarną specjalność, dzięki której zdobędziesz globalne kompetencje i praktyczne umiejętności godne wykwalifikowanych kadr eksperckich z dziedziny zarządzania.

Kierunek dający możliwość zdobycia branżowych certyfikatów za darmo

ZOBACZ CERTYFIKAT

 • Systemu zarządzania środowiskiem wg. ISO 14001
 • Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju

Masz szansę potwierdzić swoje kompetencje poprzez zdobycie branżowych certyfikatów TÜV NORD Polska:

 • uzyskaj certyfikat o zasięgu międzynarodowym
 • zwiększ swoją siłę przetargową w grze o wymarzoną pracę i wyższe zarobki
 • uzyskaj obiektywny dowód potwierdzenie swoich kompetencji i ciągłego doskonalenia

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na ideę zrównoważonego rozwoju, łączącą obszar społeczno – gospodarczy z równowagą ekologiczną i ochroną środowiska.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
SZEROKIE PERSPEKTYWY
Absolwenci kierunku zarządzanie wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z pracą w działach odpowiadających różnym dziedzinom zarządzania, m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego, zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, a nawet – do pracy w branżach związanych z marketingiem i nowymi mediami.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Studia umożliwiają poznanie zasad sprawnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, które jest alternatywą do pracy w firmach ograniczających etaty, a dodatkowo – niosącą ogromne korzyści finansowe i poczucie niezależności.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
MIĘDZYNARODOWE KONCERNY
W ostatnim czasie międzynarodowe koncerny coraz chętniej wybierają Polskę jako lokalizację do otwierania swoich centrów usług. Wpływają na to dogodne warunki, umożliwiające inwestowanie.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Dlaczego warto studiować zarządzanie zrównoważonym rozwojem we WSIiZ?
01
Laboratoria
Część zajęć specjalistycznych odbędziesz w Laboratorium Finansowym, które wzorowano na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia profesjonalnych sal przy uniwersytetach. To właśnie takie miejsca pozwalają na edukację w wyjątkowych warunkach. Laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych oraz badania w takich obszarach jak: szeroko pojęta analiza finansowa i ekonomiczna oraz tworzenie modeli biznesowych i matematycznych.
02
Proces dydaktyczny
Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków z wieloletnim stażem. Do realizacji poszczególnych przedmiotów zaprosiliśmy ekspertów z instytucji zewnętrznych. Zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli administracji i organizacji społecznych oraz biznesu, m.in. menedżerów ds. jakości i zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska, a także analityków gotowych przekazać swoją wiedze i doświadczenie.
03
Kariera
Tylko do 2030 r. w światowym sektorze odnawialnych źródeł energii może powstać ponad 24 mln miejsc pracy. Do znanego i tradycyjnego podziału zawodów, który rozróżniał pracowników umysłowych (ang. white collars) oraz pracowników fizycznych (ang. blue collars), dołączają tzw. zielone kołnierzyki (ang. green collar jobs, green jobs), czyli nowe miejsca pracy, powstające w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne.
04
Certyfikaty
Umocnij zdobyte umiejętności zdobywając branżowe certyfikaty. Sięgnij po te związane z zarządzaniem jakością – TUV NORD czy IPMA, oraz dotyczące zarządzania środowiskowego. Jako student specjalności Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem otrzymasz dostęp do specjalistycznych kursów e-learningowych przygotowanych przez doświadczonych praktyków, a następnie będziesz mógł zdobyć certyfikaty akredytowane przez TUV NORD Polska, m.in.: Audytor wew. ISO 14001, Wymagania ISO 14001, EMAS czy specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Zrównoważony rozwój jako element CSR
 • Ekonomia menedżerska
 • Handel zagraniczny
 • Inwestycje giełdowe
 • Zarządzanie operacyjne
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Tadeusz Pomianek

dr hab. inż, prof. WSIiZ

Tadeusz Pomianek

Prezydent WSIiZ. Pomysłodawca, twórca, wieloletni Rektor WSIiZ. Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie termodynamiki stopów (AGH w Krakowie). Obecnie, ze względu na zagrożenia klimatyczne i cywilizacyjne, skupia się na wypracowaniu rozwiązań ważnych dla bezpiecznego jutra współczesnego człowieka.

Agata Jurkowska-Gomułka

dr hab., prof. WSIiZ

Agata Jurkowska-Gomułka

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji. Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN).

Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Honorowy wizytujący profesor, School of Business, The University of New South Wales, The Australian Defence Force Academy, Canberra campus (UNSW Canberra), Australia. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Wojciech Misiąg

dr, prof. WSIiZ

Wojciech Misiąg

Profesor i Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Profesor honorowy WSIiZ. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1989-1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK.

Agata Gemzik-Salwach

dr

Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Autorka publikacji z zakresu: ekonomii, bankowości i finansów.

Janusz Maksymowicz

mgr

Janusz Maksymowicz

Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski). W trakcie studiów MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU). Od wielu lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Ekspert w firmie TUV-NORD Polska.

Studiuj Zarządzanie po angielsku
Jeśli Zarządzanie, a konkretnie studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie w języku angielskim. Wybierz anglojęzyczne studia II stopnia Management lub odrębną ścieżkę kształcenia Global Aviation Management. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.  
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Specjalista ds. odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska
 • Specjalista ds. zielonego biznesu
 • Specjalista ds. zapewnienia jakości
 • Analityk (Zrównoważony Rozwój)
 • Właściciel działalności gospodarczej
 • Menedżer
 • Dyrektor firmy
 • Członek zarządu
 • Kierownik działu
 • Właściciel działalności gospodarczej
 • Pracownik marketingu
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Studia II stopnia
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  4 semestry
CZESNE ZA MIESIĄC
640 zł
Tryb stacjonarny
590 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

09.08.2022 – 30.09.2022

PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2022

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł**) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* Absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z opłaty wpisowego.
** W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content