Nursing – studia I stopnia

KOLEGIUM: Medyczny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel medyczny. Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa wymaga profesjonalnej i długotrwałej opieki medycznej. Wybierz Pielęgniarstwo i aktywnie uczestnicz w pracy służby zdrowia.

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Kompleksową wiedzę medyczną i około medyczną;
 • Umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne;
 • Przygotowanie do udziału w procesie diagnostyczno – terapeutycznym;
 • Umiejętność profesjonalnej współpracy z lekarzami i członkami zespołu terapeutycznego;
 • Wiedzę przekazywaną przez doświadczoną kadrę praktykujących lekarzy i pielęgniarek;

ZAJĘCIA

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z:

 • Podstaw pielęgniarstwa;
 • Podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego;
 • Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego;
 • Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • Położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego;
 • Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • Anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego;

Wszystkie zajęcia realizowane są w małych grupach – to zwiększa efektywność procesu kształcenia.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

 • Studia realizowane w ramach projektu „Kadry dla regionu”;
 • Program studiów opracowano zgodnie ze standardami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Uczelnie uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia i może kształcić na tym kierunku przez okres 3 lat (certyfikat);

PRAKTYKI

 • Zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 h;
 • Praktyki zawodowe w wymiarze 1200 h.

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej da Ci dostęp do profesjonalnych laboratoriów i pracowni:

 • Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich;
 • Laboratorium Anatomii i Fizjologii;
 • Laboratorium Biologii Ogólnej;
 • Laboratorium Immunologii i Biochemii;
 • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii;
 • Laboratorium Ratownictwa Medycznego.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie,
 • Nowe Techniki Medyczne – Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (Oddział Paliatywno-Hospicyjny),
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie,
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,
 • Grażyna Aksamit Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Domowa Opieka Pielęgniarska w Rzeszowie
 • Centrum Medyczne w Łańcucie,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Avee – Med. sp. z o.o. w Niechobrzu,
 • Med – Dom sp. z o.o. Elżbieta Przyboś w Niebylcu,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Na świecie występuje deficyt pracowników służby zdrowia, w szczególności pielęgniarek i położnych. Grupa ta stanowi ponad 50% obecnego niedoboru pracowników służby zdrowia. Wg. WHO największe potrzeby kadrowe występują w krajach Azji Południowo – Wschodniej i Afryki.

4.01.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B, zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.03.2021r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Do zobaczenia na zajęciach!

Studia realizowane w ramach projektu Kadry dla Regionu

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Studenci objęci projektem (40 osób) poza klasycznym programem studiów kierunku Pielęgniarstwo będą realizować:

Program

 • Savoir-vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych
 • Budowa wózka różnice pomiędzy wózkiem aktywnym a klasycznym
 • Urologia problemy układu moczowo-wydalniczego u osób niepełnosprawnych
 • Odleżyny przyczyny i profilaktyka przeciwodleżynowa u osób niepełnosprawnych
 • Poznanie i nauka praktycznych metod w technice przenoszenia osób niepełnosprawnych
 • Nauka asekuracji osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • Nauka poruszania się na wózku inwalidzkim technika jazdy
 • Doskonalenie nauki pokonywania barier architektonicznych
 • Elementy aktywizacji społecznej z perspektywy osoby poruszającej się na wózku
 • Sport osób niepełnosprawnych poznanie niektórych dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych

Program zajęć

 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w szpitalu
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w przychodni specjalistycznej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w szkole
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki opieki paliatywnej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki opieki długoterminowej

Wizyta studyjna: Zagraniczne i polskie ośrodki specjalizujące się w opiece nad seniorami

Program

 • poznanie struktury organizacyjnej opieki stacjonarnej dla seniorów w Polsce i za granicą;
 • zapoznanie z możliwościami oferty opiekuńczej w Polsce i za granicą;
 • zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej, w tym m.in. rehabilitacji;
 • zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w celu ułatwienia funkcjonowania seniorów z różnymi typami schorzeń;
 • zapoznanie z warunkami i zasadami pracy pielęgniarki w ośrodkach opieki stacjonarnej dla seniorów oraz uzdrowiskach z Polsce i za granicą.

Wizyta studyjna 2: Wizyta w jednych z ważnych ośrodków specjalistycznych w Polsce

Program

 • Poznanie struktury organizacyjnej i oferty terapeutycznej jednego z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce;
 • Poznanie problematyki leczenia i możliwości rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu przebywających w śpiączce, które kwalifikują się do intensywnej rehabilitacji indywidualnej;
 • Studenci poznają problematykę leczenia i rehabilitacji różnych wad słuchu. Będą mogli poznać nowocześnie wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym. Ponadto Szpital wykonuje skomplikowane i unikatowe zabiegi operacyjne w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, a także proponuje wszechstronną opiekę dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu elektrycznego oraz dopasowywanie systemu implantu ślimakowego.

Wizyta studyjna 3: Najważniejsze ośrodki onkologiczne i sanatoryjne w województwie podkarpackim

Program

 • Poznanie specyfiki pracy ośrodka specjalizującego się w kompleksowym leczeniu pacjentów onkologicznych, gdzie znajduje się chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, ortopedia onkologiczna oraz oddział hematoonkologii z poradnią transplantologiczną;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Iwoniczu Zdroju;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Polańczyku;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Jako absolwent pielęgniarstwa, znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • szpitalach;
 • poradniach;
 • ośrodkach hospicyjnych;
 • domach opieki;
 • sanatoriach;
 • placówkach nauczania i wychowania;
 • ośrodkach służby medycyny;
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy,
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020