Studia I stopnia

Biomedical Sciences

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 6 semestrów

Biomedycyna to kierunek, odpowiadający na zapotrzebowanie rynku medycznego. Wybierając go, zdobędziesz wiedzę o człowieku, sposobach leczenia, diagnozowania i terapii różnych schorzeń. Ponadto będziesz prowadzić hodowlę komórek ludzkich i bakteryjnych w warunkach in vitro oraz zgłębisz wiedzę dotyczącą monitorowania i koordynacji badań klinicznych, które dają szansę na lepsze życie pacjenta!

Jeśli interesuje cię kariera naukowca, praca w wyspecjalizowanych laboratoriach lub w dziedzinie badań klinicznych, a także wprowadzanie na rynek nowych substancji czynnych i leków oraz wdrażanie procedur medycznych, jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Trendy i potrzeby rynku

Nauki biomedyczne są obecnie przełomowym postępem w branży medycznej! Studiując na kierunku Biomedycyna, otrzymasz wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka i fizjologicznych procesów w nim zachodzących, genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii, biostatystyki, analiz laboratoryjnych i doświadczeń eksperymentalnych. Dodatkowo szczegółowo poznasz zakres medycyny, patologii ogólnej, diagnostyki i leczenia chorób.

Biomedical Sciences
ZMIEŃ PRZYSZŁOŚĆ
Biomedycyna, dzięki łączeniu wszystkich nauk biologicznych, chemicznych, biotechnologicznych i biofizycznych, daje możliwość dogłębnego zrozumienia procesów, toczących się w organizmie człowieka oraz odkrywać i wdrażać nowe terapie w medycynie! Dzięki pozyskanej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, a także umiejętności związanej z prowadzeniem eksperymentów w warunkach laboratoryjnych sprawiają, że możesz efektywnie poszukiwać nowych rozwiązań z zakresu Biomedycyny!
Biomedical Sciences
NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny to przyszłość medycyny! Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest wart ponad 1,4 mld dolarów. Sektor ten tworzy w Polsce 9 tys. miejsc pracy i dynamicznie się rozwija.  Zarobki w obszarze badań klinicznych oscylują w kwotach między 4 000 a 30 000 PLN w zależności od stanowiska oraz doświadczenia.
Biomedical Sciences

DOSKONAŁE MOŻLIWOŚĆI PRACY!

Zapotrzebowanie na naukowców zajmujących się biomedycyną stale rośnie na całym świecie! Według Bureau of Labor Statistics, w latach 2020-2030 liczba miejsc pracy wzrośnie o 17%. Naukowiec biomedyczny, pracujący za granicą, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne (w przeliczeniu na PLN), w zależności od doświadczenia i kraju: 13 000–32 000 w Europie, 18 000–32 000 w Kanadzie i 23 000–32 000 w USA (doświadczenie: 1 rok – ponad 8 lat).
Biomedical Sciences

dr Marlena Krawczyk-Suszek – opiekun merytoryczny kierunku

Dlaczego warto studiować nauki biomedyczne na WSIiZ?
01
Prestiżowe certyfikaty
Podczas studiów będziesz mógł uzyskać certyfikaty cenione w branży medycznej i badań klinicznych. Wśród nich między innymi Certyfikat Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), czyli certyfikat dla osób biorących udział w procedurach doświadczalnych w laboratoriach ze zwierzętami. Zwiększy on Twoje szanse na rynku pracy!
02
Nowoczesna infrastruktura
Wiemy, jak edukować skutecznie i profesjonalnie! W naszych nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych, studenci rozwijają się wielokierunkowo! Są to dokładniej: Pracownia Anatomii, Pracownia Immunologii i Biochemii, Pracownia Biologii Ogólnej, Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek oraz Pracownia Chemii.
03
Studia w języku angielskim
Studiując biomedycynę w języku angielskim zdobędziesz doskonałe umiejętności językowe niezbędne w przyszłej pracy. Jest to język badań klinicznych, którego znajomość sprawi, że zyskasz nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdym zakątku świata!
04
Rozwój umiejętności
Nasz program studiów przygotowuje absolwentów do pracy zawodowej i pozwala na zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów. Blisko 50% zajęć odbywa się w małych grupach ćwiczeniowych i warsztatowych. Ponadto zajęcia praktyczne prowadzone w laboratorium oraz projekty badawcze, pozwolą na weryfikację wiedzy teoretycznej i umiejętności studenta.

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia
Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze nowoczesne laboratoria:
Biomedical Sciences
 • Anatomia z elementami histologii
 • Biologia komórki nowotworowej
 • Diagnostyka i leczenie chorób
 • Współczesne kierunki badań w biomedycynie
 • Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
 • Organizmy modelowe w badaniach przedklinicznych
 • Hodowla komórek i tkanek
 • Medycyna regeneracyjna z elementami biologii starzenia
 • Nanotechnologia medyczna
Specjalności
Nauki biomedyczne pozwalają zdobyć dogłębną wiedzę na temat anatomii, fizjologii oraz procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w organizmie człowieka na poziomie komórkowym i molekularnym. Absolwent pozna również podstawy diagnostyki i leczenia chorób oraz podstawy statystyki mającej zastosowanie w biomedycynie. W ramach kształcenia student może wybrać specjalizację: Biomedycyna eksperymentalna lub Monitoring i koordynacja badań klinicznych.
Biomedical Sciences

Biomedycyna Eksperymentalna

Badania przedkliniczne to doskonały fundament dla każdego rewolucyjnego pomysłu! Poznasz funkcjonowanie komórki ludzkiej i bakteryjnej na poziomie genetycznym i białkowym oraz metody laboratoryjne spełniające międzynarodowe standardy! Biomedycyna eksperymentalna jest dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się przeprowadzać reakcję Real-Time PCR, pełną procedurę Western Blot oraz jak „wyłączyć” określone geny w komórce. Zdobędziesz również umiejętności, które pozwolą Ci ubiegać się o pracę w R&D, badaniach i laboratoriach genetycznych! Zdobądź wyjątkowe umiejętności i wyprzedź innych na rynku pracy.

Biomedical Sciences

Monitorowanie i Koordynacja
Badań Klinicznych

Przyszłością medycyny są badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny! Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych mają większe szanse na lepsze życie! W ramach tej specjalności poznasz zasady prowadzenia i zarządzania badaniem klinicznym, „Dobrą Praktykę Kliniczną” w badaniu klinicznym, dokumentację oraz szczegółową znajomość przepisów prawnych i etycznych obowiązujących w badaniach klinicznych. Będziesz dobrze przygotowany do pracy w firmach prowadzących i zarządzających badaniami klinicznymi w placówkach badawczych i medycznych.

Biomedical Sciences
Odkryj swoje możliwości kariery:
 • praca jako Asystent Badań Klinicznych (CTA)
 • praca jako Monitor Badań Klinicznych (CRA)
 • praca w laboratoriach genetycznych
 • praca w Instytutach naukowo-badawczych
 • kariera naukowo-badawcza
Studia I stopnia
Biomedical Sciences
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1680 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:

22.04.2024 – 31.07.2024

Semestr zimowy rozpoczyna się:
Październik 2024
Biomedical Sciences
Biomedical Sciences

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Biomedical Sciences
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (należy przedstawić podczas składania dokumentów lub złożyć oświadczenie).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Biomedical Sciences
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Biomedical Sciences
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Biomedical Sciences
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content