Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest partnerem Kongresu Regionalnego Rynku Lotniczego w Zielonej Górze. Kongres jest organizowany w celu podkreślenia roli regionalnych portów lotniczych na rynku usług lotniczych oraz wskazania, że sukces regionalnych portów lotniczych często uzależniony jest od współpracy takich podmiotów, jak: samorząd, przewoźnicy lotniczy / touroperatorzy / osoby z branży lotniczej. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Kongres Regionalnego Rynku Lotniczego odbędzie się 15 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (sala kolumnowa). 

Gośćmi wydarzenia będą m.in. dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Poseł na Sejm RP, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Moderatorem wydarzenia będzie mgr Michał Wichrowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Lotnictwem we WSIiZ. 

Agenda: 

Panel I 

 

Panel II

 

 

 

 

Panel III