W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. została podpisana umowa o stałej współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podpisane porozumienie ma na celu m.in. transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy instytucjami.

WSIiZ i ZUS podpisały umowę o współpracy

Porozumienie o współpracy podpisał dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Ewa Papiewska-Borkowska, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

Celem podpisanej umowy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy WSIiZ a ZUS dla osiągnięcia wzajemnych korzyści na rzecz wzrostu i rozwoju sygnatariuszy umowy, a także społeczności akademickiej, biznesu oraz mieszkańców województwa podkarpackiego.

Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik w województwie podkarpackim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Rzeszowska WSIiZ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat współpracują przy różnych przedsięwzięciach, obecne porozumienie formalizuje tą współpracę i rozszerza jej zakres.

WSIiZ i ZUS podpisały umowę o współpracy

Jednym z ważnych działań obu instytucji jest realizowana corocznie od 2016 roku konferencja naukowa pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”. Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Nauk o Administracji WSIiZ oraz rzeszowski oddział Zakladu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS organizuje w siedzibie WSIiZ przy współpracy z uczelnianym Biurem Karier otwarte spotkania dotyczące m.in. legalnej pracy, ubezpieczeń społecznym czy bezpieczeństwa.

Podpisane porozumienie jest potwierdzeniem strategicznego znaczenia współpracy naszej Uczelni z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który jest ważną instytucją polskiego państwa. W jego ramach planujemy pogłębienie dotychczasowej współpracy, m.in. w zakresie dydaktyki, jak i nauki, ale także wdrożenie nowych działań m.in. praktyk dla naszych studentów czy wspólnych studiów podyplomowych.

Dominik Łazarz, Rzecznik Prasowy WSIiZ.

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia