Sześć klas ze szkół średnich wzięło udział w programie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”. Projekt, łączący różne formy przekazywania uczniom wiedzy: webinaria, warsztaty stacjonarne oraz rywalizację zespołową, realizowany był przez Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

W dniach 24 i 25 września oraz 15 i 16 października uczniowie z wybranych podkarpackich szkół uczestniczyli w dwudniowym wydarzeniu – warsztatach prowadzonych przez trenerów Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w kampusie WSIiZ w Kielnarowej (dzień 1) oraz grze terenowej na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (dzień 2). Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiologiczny w kraju, trzecia tura wydarzenia musiała zostać przeniesiona do Internetu i odbyła się w formie online – w tym wydarzeniu udział wzięli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie oraz Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Webinaria oraz warsztaty dotyczyły tematyki zarządzania własnymi pieniędzmi, konsekwencji zadłużania się, istoty ubezpieczeń, sposobów pomnażania kapitału, jak też inwestycji czy oszczędzania. Poruszone zostały również kwestie związane z podatkami oraz innymi obciążeniami publicznoprawnymi, a także czynnikami decydującymi o stabilności ekonomicznej i finansowej kraju. Wśród tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości cyfrowej nawiązujące do realizowanego przez IBAF międzynarodowego projektu IDEA – Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness” – mówi koordynator projektu mgr Karolina Palimąka

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem programu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” było udowodnienie uczniom, że ekonomia nie musi być skomplikowana i nudna. Uczniowie poprzez udział w wydarzeniu pogłębiali swoją wiedzę z obszarów dotyczących podstawowych zjawisk ekonomicznych, mechanizmów oszczędzania, pomnażania kapitału oraz zarządzania własnymi finansami.