Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” łączy różne formy przekazywania uczniom wiedzy: webinaria, warsztaty stacjonarne oraz rywalizację zespołową. Jest to autorska inicjatywa pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

W dniach 15 i 16 października uczniowie z kolejnych dwóch klas, tym razem z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Szczepanika w Krośnie, uczestniczyli w dwudniowym wydarzeniu – warsztatach prowadzonych przez trenerów Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w kampusie WSIiZ w Kielnarowej (dzień 1) oraz grze terenowej na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (dzień 2). 

Webinaria oraz warsztaty dotyczyły tematyki zarządzania własnymi pieniędzmi, konsekwencji zadłużania się, istoty ubezpieczeń, sposobów pomnażania kapitału, jak też inwestycji czy oszczędzania. Poruszone zostały również kwestie związane z podatkami oraz innymi obciążeniami publicznoprawnymi, a także czynnikami decydującymi o stabilności ekonomicznej i finansowej kraju. Wśród tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości cyfrowej nawiązujące do realizowanego przez IBAF międzynarodowego projektu IDEA – Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness.

Drugiego dnia uczniowie brali udział w grze terenowej. W punktach kontrolnych rozmieszczonych na terenie muzeum rozwiązywali zadania wymagające wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Uczniowie zmagali się zarówno z czasem, jak również trudnością zadań przygotowanych przez trenerów. Na koniec dnia nagrodzono trzy zespoły, które uzyskały najwyższe wyniki.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem programu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” jest udowodnienie uczniom, że ekonomia nie musi być skomplikowana i nudna. Uczniowie poprzez udział w wydarzeniu pogłębiają swoją wiedzę z obszarów dotyczących podstawowych zjawisk ekonomicznych, mechanizmów oszczędzania, pomnażania kapitału oraz zarządzania własnymi finansami.