Decyzja o wyjściu na rynki zagraniczne to milowy krok w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, warto się do niego dobrze przygotować.

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Atrakcyjne produkty czy usługi, które chcemy sprzedawać zagranicznym kontrahentom – to nie wszystko. Przedsiębiorca rozpoczynający aktywność na rynkach zagranicznych „wyposażony” w solidną wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych – wiedzę prawną, marketingową, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji – zwiększa swoje szanse na sukces w nowych dla niego warunkach.

W rozwoju działalności przedsiębiorstwa kluczową kwestią pozostaje wybór partnera zagranicznego. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje – z jednej strony korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony „bolesne” – w przypadku wyboru partnera nieuczciwego.

Ryzyka wyboru zagranicznego partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je maksymalnie ograniczyć.

Kluczową kwestią dla podmiotów przystępujących do zawarcia transakcji zagranicznych są akty prawne regulujące zawieranie umów i następnie ich realizację. Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są skomplikowane i na ogół wymagają szczególnej uwagi ze strony przystępującego podmiotu. Jest to spowodowane różnorodnością rozwiązań prawnych w różnych krajach, a także nie mniej ważnymi uwarunkowaniami kulturowymi. Na handlowca prowadzącego transakcję zagraniczną spada więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie prawnym i innym otoczeniu kulturowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podkarpackich Przedsiębiorców, Ośrodek Enterprise Europe Network  działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, organizuje szkolenie on – line – ”SPRZEDAŻ NA RYNKACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH – RYZYKA W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH”, które odbędzie się 20 maja br., w godz. 10:00 – 14:30. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z całego Podkarpacia.

Szkolenie poprowadzi Pani Janetta Sałek – właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Ekspert z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Udział w szkoleniu – po uprzednim zgłoszeniu – jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.edu.pl  lub pod numerem telefonu 17 860 57 45, najpóźniej do 19 maja br.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo TUTAJ.