Projekty dla studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania podejmuje różnorodne, zintensyfikowane działania na rzecz internacjonalizacji kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej mobilności studentów i pracowników. Od wielu lat nasza Uczelnia oferuje programy studiów w języku angielskim i kształci na dużą skalę studentów z różnych stron świata, którzy mają być katalizatorami pomiędzy polską gospodarką a biznesem międzynarodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami kierowanymi specjalnie do naszych studentów!

Nazwa projektu: „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie”
Strona projektu: www.wiedzaizatrudnienie.wsiz.pl
Czas trwania: 01.09.2010 – 31.03.2015
Koordynator projektu: mgr Aleksandra Michorowska
e-mail: amichorowska@wsiz.edu.pl
Tel.: 017/ 866 1461

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jako ośrodka kształcenia studentów, wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na współczesnym rynku pracy, a tym samym skuteczniejsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej umożliwiający zarówno studentom jak i absolwentom WSIiZ udział m.in. w:

    bezpłatnych konsultacjach z doradcą zawodowym
    bezpłatnych konsultacjach z psychologiem
    bezpłatnych szkoleniach z zakresu rynku pracy i poradnictwa zawodowego
    stażach w przedsiębiorstwach krajowych
    stażach lotniczych w kraju i zagranicą
    warsztatach z zakresu autoprezentacji i metod aktywnego poszukiwania pracy skierowane do studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
    kursach z zakresu języka migowego
    spotkaniach studentów ze specjalistami i naukowcami w ramach paneli

Over a month ago I have started my internship at International Aiport in Rzeszow. I chose it, because it gives me the chance to observe a day-to-day operations at the airport. In particular, operations of aircraft ground handling. At my work I am responsible for ramp operations handled with ground support equipment. I can learn there about aircraft ground handling procedures and safety policies for airside at the airport as well as the operational and economical aspects of ground handling company.
Oleksander Terekh – uczestnik projektu,
absolwent kierunku Aviation Management

 

W ramach projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie” przygotowana została kompleksowa oferta przygotowująca studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do lepszego wejścia na współczesny rynek pracy. Przede wszystkim absolwenci, studenci ostatniego roku studiów I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia, mają możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy w praktyce, uczestnicząc w płatnych trzymiesięcznych stażach realizowanych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju oraz za granicą. Staże te skierowane są także do osób niepełnosprawnych.
 mgr Aleksandra Michorowska – koordynator projektu

 
Nazwa projektu: „Europa 2020. Podejmij wyzwanie”
Strona projektu: www.podejmijwyzwanie.wsiz.edu.pl
Czas trwania: 01.01.2013 – 31.12.2015
Koordynatorzy projektu:
mgr Monika Dąbrowska
e-mail: mdabrowska@wsiz.edu.pl

mgr Bartosz Pomianek
e-mail: bpomianek@wsiz.edu.pl
Tel.: 017/ 866 1290

Projekt ma na celu dostosowanie oferty dydaktycznej WSIiZ do potrzeb rynku i gospodarki opartej na wiedzy, a także wzmocnienie współpracy WSIiZ z pracodawcami.

Dzięki projektowi studenci mają możliwość realizacji staży krajowych oraz zagranicznych oraz uczestnictwa w dodatkowych warsztatach biznesowych.

Ponadto studenci kierunku Logistyka mogą:

    Przystąpić do egzaminu European Junior Logistics
    Uczestniczyć w kursie Symulacja i optymalizacja terminala kontenerowego
    Uczestniczyć w kursie certyfikującym GS1 Global Office
    Uczestniczyć w szkoleniu Flexsim
    Uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego

Studenci kierunku Logistyka w transporcie mają możliwość:

    Przystąpić do egzaminu European Junior Logistics

Studenci kierunku Bezpieczeństwo systemów informatycznych mają możliwość:

    1. Zdobycia certyfikatów:

    Microsoft
    Cisco
    Oracle
    Novell

    2. Uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego

Projekt daje bardzo duże możliwości rozwoju oraz przyczynia się do znalezienia pracy przez absolwentów dzięki realizowanym stażom krajowym i zagranicznym. Studenci objęci projektem mają możliwość zdobycia szeregu certyfikatów specjalistycznych, które są pożądane na rynku pracy. W trakcie roku akademickiego są realizowane warsztaty biznesowe, prowadzone przez praktyków. Wszystko po to, aby studenci mieli możliwość zakładania firm opartych o wiedzę pozyskaną w ramach realizacji zajęć z danego kierunku studiów.
mgr Monika Dąbrowska, Koordynator projektu

 
Nazwa projektu: „Erasmus+ praktyki zawodowe”
Strona projektu: www.erasmus.wsiz.edu.pl
Czas trwania: 01.06.2014 – 30.09.2021
Koordynator projektu: mgr Maryla Rarus
e-mail: mrarus@wsiz.edu.pl
Tel.: 017/ 866 1318

Celem programu Erasmus+ (praktyki zagraniczne) jest zwiększenie aktywności studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zachęcenie do mobilności i podejmowania praktyk zawodowych za granicą.

Program Erasmus+ jest okazją do zdobywania doświadczenia zawodowego w ciekawych miejscach Europy i poznawania egzotycznych kultur. Praktyka może być realizowana w wielu zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwach, firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, muzeach, bibliotekach i szpitalach.

Uczestnictwo w programie niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

    zwiększenie możliwości pracy studentów na rynkach światowych oraz w Polsce
    rozwój siedzi kontaktów zawodowych i historii kariery
    rozwój umiejętności zawodowych i budowanie pewności siebie
    zdobycie doświadczenia zawodowego
    zaznajomienie się z kulturą oraz sposobem pracy w przedsiębiorstwach zagranicznych
    doskonalenie umiejętności językowych studentów

Zdecydowałam się na praktykę w Programie Erasmus głównie z powodu możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, ale również z powodu chęci poprawy znajomości języków obcych i możliwości poznania nowej kultury. Na kraj praktyk wybrałam Hiszpanię – głównie ze względów kulturowych oraz językowych. Firma, w której odbywałam praktyki, zajmuje się marketingiem online. Praktyki trwały 3 miesiące, podczas których poznałam metody przeprowadzania kampanii marketingowych w social media, wykorzystywania Internetu i portali społecznościowych do celów marketingowych, pomagałam w przeprowadzaniu badań marketingowych. Wyjazd na praktykę Erasmusa to niewątpliwie cenne doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i kulturowe. Praktyka w zagranicznej firmie może nam pomóc w znalezieniu pracy, szkolimy języki obce, poznajemy obce kultury, z pewnością poleciałabym praktykę Erasmus każdemu studentowi.
Katarzyna Rolek – studentka

Projekty dla studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020