Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Innowacyjność oferty dydaktycznej, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra to podstawowe cele, które stawia sobie każda licząca się europejska uczelnia. Podążając tą ścieżką, WSIiZ nie tylko zachęca, ale i wspiera swoją kadrę dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych w doskonaleniu międzykulturowych kompetencji oraz w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia.

Pracownicy szkół wyższych (pracownicy administracyjni oraz kadra dydaktyczna) mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy.

Efektami zagranicznej wymiany (wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni) są m.in.:

  • zdobywanie nowego doświadczenia zawodowego
  • doskonalenie kompetencji wykorzystywanych w codziennej pracy
  • poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie
  • udział w projektach wspierających modernizację uczelni (np. wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania)
  • udział w projektach wielostronnych dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie, itp.
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021