Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Innowacyjność oferty dydaktycznej, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra to podstawowe cele, które stawia sobie każda licząca się europejska uczelnia. Podążając tą ścieżką, WSIiZ nie tylko zachęca, ale i wspiera swoją kadrę dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych w doskonaleniu międzykulturowych kompetencji oraz w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia. 

Dzięki Programowi Erasmus+ pracownicy dydaktyczni naszej Uczelni mają możliwość:

  • prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskich,
  • doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych,
  • wymiany doświadczeń z zagraniczną kadrą naukową,
  • poszerzania wiedzy w danej dziedzinie,
  • zainicjowania interesującej współpracy uczelniami oraz instytucjami z zagranicy,
  • poznania systemów kształcenia w innych krajach, a także
  • poznania innych kultur.

Erasmus + partner universities – uczelnie partnerskie

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021