BIP WSIiZ
Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych

Innowacyjność oferty dydaktycznej, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wysoko wykwalifikowana kadra to podstawowe cele, które stawia sobie każda licząca się europejska uczelnia. Podążając tą ścieżką, WSIiZ nie tylko zachęca, ale i wspiera swoją kadrę dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych w doskonaleniu międzykulturowych kompetencji oraz w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia. 

Dzięki Programowi Erasmus+ pracownicy dydaktyczni naszej Uczelni mają możliwość:

  • prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskich,
  • doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych,
  • wymiany doświadczeń z zagraniczną kadrą naukową,
  • poszerzania wiedzy w danej dziedzinie,
  • zainicjowania interesującej współpracy uczelniami oraz instytucjami z zagranicy,
  • poznania systemów kształcenia w innych krajach, a także
  • poznania innych kultur.

Lista uczelni partnerskich- Partner universities (2021-2022)

Zasady_organizacji_i_finansowania mobilności pracowników w celach dydaktycznych 2022-2023

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content