Projekty Erasmus +

We wrześniu 2019r pomiędzy FRSE a nasza Uczelnią podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ICT4STD [Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development] finansowanego z Programu ERASMUS PLUS.

Projekty Erasmus +

Celem projektu jest modernizacja oferty 4 uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki” skierowanego do studentów kierunków związanych z turystyką kształtujący umiejętności wykorzystania ICT w promocji i rozwoju turystyki zrównoważonej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy. Realizacja celu spowoduje wprowadzenie zmian na poziomie uczelni (tematyki zajęć, metod kształcenia, oferty), podnosząc znacząco jakość kształcenia na poziomie studenta (nowe kompetencje, narzędzia wspierające prace, wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki) oraz na poziomie otoczenia społeczno-gospodarczego.

W projekcie uczestniczyć będzie 54 studentów kierunków związanych z turystyką, którzy wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach partnerskich  oraz 24 pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w Międzynarodowej Akademii ICT dla zrównoważonego rozwoju. W planowanych spotkaniach upowszechniających rezultaty projektu udział weźmie ok. 200 osób, w tym przedstawiciele sektora turystyki i kultury (studenci i absolwenci uczelni i nauczyciele akademiccy), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz eksperci branży turystycznej.

Najważniejsze rezultaty projektu :

  • Kurs „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki”
  • Casebook „Skarbnica wiedzy”
  • Zestaw 8 kursów e-learningowych do kursu
  • Edukacyjna gra planszowa
  • Podręcznik dla studentów oraz toolkit dla nauczycieli
  • Publikacje naukowe

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne w języku angielskim (część materiałów będzie dostępna w językach narodowych partnerów) oraz zostaną udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów. Projekt stworzy także trwałe podstawy do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia zrównoważonej turystyki pomiędzy uczelniami z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Serbii obejmując, w dalszej perspektywie, nowe instytucje w Europie i na świecie.

Czas trwania: 28 miesięcy

PARTNERZY:

HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE (Niemcy)

https://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-Startseite-E9875.htm

Projekty Erasmus +

UNIVERZITET U NOVOM SADU (Serbia)

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/

Projekty Erasmus +

UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA (Szwajcaria)

https://www.usi.ch/it

Projekty Erasmus +
Projekty Erasmus +

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021