BIP WSIiZ
Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

We wrześniu 2019r pomiędzy FRSE a nasza Uczelnią podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ICT4STD [Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development] finansowanego z Programu ERASMUS PLUS.

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Celem projektu jest modernizacja oferty 4 uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki” skierowanego do studentów kierunków związanych z turystyką kształtujący umiejętności wykorzystania ICT w promocji i rozwoju turystyki zrównoważonej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy. Realizacja celu spowoduje wprowadzenie zmian na poziomie uczelni (tematyki zajęć, metod kształcenia, oferty), podnosząc znacząco jakość kształcenia na poziomie studenta (nowe kompetencje, narzędzia wspierające prace, wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki) oraz na poziomie otoczenia społeczno-gospodarczego.

W projekcie uczestniczyć będzie 54 studentów kierunków związanych z turystyką, którzy wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach partnerskich  oraz 24 pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w Międzynarodowej Akademii ICT dla zrównoważonego rozwoju. W planowanych spotkaniach upowszechniających rezultaty projektu udział weźmie ok. 200 osób, w tym przedstawiciele sektora turystyki i kultury (studenci i absolwenci uczelni i nauczyciele akademiccy), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NGO, mediów oraz eksperci branży turystycznej.

Najważniejsze rezultaty projektu :

  • Kurs „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki”
  • Casebook „Skarbnica wiedzy”
  • Zestaw 8 kursów e-learningowych do kursu
  • Edukacyjna gra planszowa
  • Podręcznik dla studentów oraz toolkit dla nauczycieli
  • Publikacje naukowe

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne w języku angielskim (część materiałów będzie dostępna w językach narodowych partnerów) oraz zostaną udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, co rozszerzy zasięg oddziaływania projektu i wykorzystania jego efektów. Projekt stworzy także trwałe podstawy do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia zrównoważonej turystyki pomiędzy uczelniami z Polski, Szwajcarii, Niemiec i Serbii obejmując, w dalszej perspektywie, nowe instytucje w Europie i na świecie.

Czas trwania: 28 miesięcy

PARTNERZY:

HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE (Niemcy)

https://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-Startseite-E9875.htm

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

UNIVERZITET U NOVOM SADU (Serbia)

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA (Szwajcaria)

https://www.usi.ch/it

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11 Fax: +48 17 866 12 22 E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content