Dla pracowników

Erasmus+ daje pracownikom następujące możliwości:

  • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy przedstawicieli biznesu i przemysłu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu;
  • wyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych.

Jak aplikować:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w programie Erasmus+ w celach dydaktycznych, należy dostarczyć osobiście do Biura Spraw Międzynarodowych (RA 207) lub przesłać drogą elektroniczną następujące dokumenty na adres erasmus@wsiz.edu.pl:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy „E+ Formularz zgłoszeniowy STA”,
  • wydruk korespondencji elektronicznej potwierdzającej wstępne ustalenia związane z mobilnością w celach dydaktycznych oraz akceptację instytucji goszczącej,

Ponadto:

  • dokumenty dodatkowe (jeśli dotyczy): zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatów lub szkoleń w języku obcym, certyfikat/y językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI, itp.).

Jak aplikować:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w programie Erasmus+ w celach szkoleniowych, należy dostarczyć osobiście do Biura Spraw Międzynarodowych (RA 207) lub przesłać drogą elektroniczną następujące dokumenty na adres erasmus@wsiz.edu.pl:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy „E+ Formularz zgłoszeniowy STT”,
  2. wydruk korespondencji elektronicznej potwierdzającej wstępne ustalenia związane z mobilnością w celach szkoleniowych oraz akceptację instytucji goszczącej,

Ponadto, jeśli dotyczy:

  1. certyfikat/y językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI, itp.).
Dla pracowników

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021