Współpraca krajowa

Kilkudziesięciu partnerów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współpracuje na wielu płaszczyznach z kilkudziesięcioma partnerami krajowymi.

Ambitne projekty: Współpraca WSIiZ z krajowymi partnerami często owocuje nowatorskimi projektami, znacząco poprawiającymi jakość kształcenia nie tylko w obrębie współpracujących jednostek. Razem wyznaczamy standardy innym.

Znaczące sukcesy: WSIiZ wraz z partnerami jest laureatem wielu nagród i konkursów. Nie one są jednak celem, do którego wspólnie dążą. Najbardziej zależy im na rozwoju, dzięki któremu coraz lepsze są poziom uczelni, formuła kształcenia i system zarządzania.

 

 

Jedną z istotnych form działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest współpraca z wieloma instytucjami w kraju. Władze Uczelni doceniają i wspierają współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi jak i jednostkami gospodarczymi. Współpraca dotyczy sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży studenckich, studiów podyplomowych i szkoleń. Pozwala ona na wspieranie procesu dydaktycznego przez najlepszych specjalistów z danej branży. Dzięki temu studenci WSIiZ na bieżąco poznają najważniejsze osiągnięcia naukowe.

WSIiZ współtworzy Konsorcjum Akademickie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Uczelnia jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, wchodzącego w skład Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W PZPPE zrzszone są czołowe niepubliczne uczelnie w Polsce

WSIiZ wchodzi w skład Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, które wraz z Fundacją Rektorów Polskich utworzyło i prowadzi Fundację pod nazwą Instytut Społeczeństwa Wiedzy.

Rzeszowska Uczelnia jest członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

Ponadto w Polsce współpracujemy m.in. z następującymi instytucjami:

 • Fundacja Centrum Kopernika z siedzibą w Krakowie
 • CISCO
 • MICROSOFT
 • ORACLE
 • Kroll Ontrack
 • Omega Pilzno
 • International  Association of Schools and Institutes of Administration / Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji
 • Lufthansa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • EUROIMMUN DNA
 • Zielarnia Lawenda
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 • Polska Agencja Prasowa
 • Bosh
 • Pearson
 • Skrivanek
 • Ideo
 • PGS Softwere
 • CI Games
 • BMM
 • Softwere Mind
 • VegaCom
 • dmt
 • najlepszefoto.pl
 • res.pl
 • Bielenda Proffesional
 • Pierre Rene Proffesional
 • Amadeus
 • Hotel Blue Diamond
 • Taurus
 • Euroregion Karpacki
 • Grupa Nowy Styl
 • Instytut Badań i Analiz Finansowych
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Przemyślu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
 • Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z siedzibą w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
 • Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych STARS
 • Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Urzęd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Optimus Comfort sp. z o.o.
 • Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu „OTREK”
 • Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie
 • Telewizja Polska S.A./Oddział w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej
 • Euromoney Polska S.A.
 • Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO z siedzibą w Warszawie
 • Wydział Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP)
 • Media Biznes Sp. z o.o w Poznaniu (właściciel telewizji TV BIZNES)
 • „R-press” – Wydawca Gazety Codziennej „Nowiny”
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Współpraca krajowa przebiega m.in. w ramach Konwentu WSIiZ.

Współpraca krajowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020