Współpraca krajowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na bieżąco rozwija sieć współpracy z wieloma instytucjami w kraju, w tym przede wszystkim z uczelniami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicielami świata biznesu. Współpraca obejmuje zarówno jednostki edukacyjne, naukowe jak i informatyczne, językowe oraz biznesowe. Ponadto, realizowana jest w ramach działań podejmowanych przez strony na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy.
WSIiZ jest aktywnym członkiem wielu organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska szkół wyższych i nauki, a także sektora edukacji, m.in.:

  • jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji wchodzącego w skład Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W PZPPE zrzeszone są czołowe niepubliczne uczelnie w Polsce,
  • wchodzi w skład Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, które wraz z Fundacją Rektorów Polskich utworzyło i prowadzi Fundację pod nazwą Instytut Społeczeństwa Wiedzy,
  • jest członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych,
  • współpracuje z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju i Towarzystwem Ekonomistów Polskich,
  • jest założycielem Fundacji na Rzecz Nauki i Edukacji – Talenty”.

Od 16 maja 2019 roku jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
W efekcie wieloletniej współpracy z Centrum Kopernika Badan Interdyscyplinarnych, w 2012 roku WSIiZ została współzałożycielem prestiżowego wydawnictwa Copernicus Center Press w Krakowie.

Współpraca krajowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021