Rada Prezydencka

Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest organem nadzorczym uczelni. Do kompetencji Prezydenta należy m.in.:

  • nadzór nad realizacją misji i celów uczelni,
  • powoływanie organów jednoosobowych Uczelni oraz ocena ich działalności,
  • kontrola realizacji planu rzeczowo – finansowego,
  • koordynowanie współpracy międzynarodowej uczelni.

Prezydent realizuje swoje statutowe obowiązki korzystając z pomocy/kompetencji Rady Prezydenckiej, zespołów analitycznych i ekspertów. 

 

Rada Prezydencka

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020