BIP WSIiZ
Instytut Zarządzania Lotnictwem

Instytut Zarządzania Lotnictwem

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczym.

Instytut jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się rozwojem i propagowaniem wiedzy dotyczącej procesu zarządzania na rynku przewozów lotniczych. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. realizację projektów badawczych w dziedzinie zarządzania lotniskami (w tym zarządzania komercyjnego i operacyjnego) i liniami lotniczymi oraz publikację wyników tych badań. Do tej pory zrealizowano m.in. badania marketingowe dot. portu lotniczego Rzeszów- Jasionka oraz badania nad rozwojem siatki połączeń na europejskich lotniskach regionalnych. Inne zadania stojące przed Instytutem to realizacja szkoleń z zakresu przeprowadzania badań marketingowych w otoczeniu portów lotniczych, planowania lotnisk oraz operacji powietrznych, rozwoju sieci połączeń linii lotniczych, adaptacji podmiotów do zmian w prawie lotniczym oraz aspektu ochrony środowiska w lotnictwie. Wspomniany proces planowania lotnisk regionalnych oraz międzynarodowych odbywa się na podstawie przeprowadzanych symulacji przepływów pasażerskich w obszarze terminali lotnisk oraz opiera się na użyciu specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do takich zadań.

Do prac realizowanych przez Instytut zaliczyć można również opracowywanie ekspertyz dla firm uczestniczących w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Funkcja edukacyjna Instytutu oparta jest na realizacji seminariów naukowych i warsztatów. Wśród podmiotów, z którymi współpracuje Instytut są firmy z Doliny Lotniczej, polskie porty lotnicze oraz linie lotnicze operujące na terytorium naszego kraju, jak również partnerzy międzynarodowi, w tym m.in. zagraniczne instytucje badawcze oraz uczelnie wyższe. Zadaniem jednostki jest jednak przede wszystkim stworzenie i rozbudowanie trwałej sieci powiązań podmiotów zaangażowanych w transport lotniczy.

Pracownicy Instytutu to międzynarodowi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, jak również realizacji projektów komercyjnych.


prof. dr hab. Urlich Desel – Dyrektor

mgr Michał Nędza

mgr Michał Fularz

mgr Justyna Żyła

DANE KONTAKTOWE:

Pok. RA105, WSIiZ w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-226 Rzeszów

tel 17 866 11 97

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content