BIP WSIiZ
Instytut Zarządzania Lotnictwem

Instytut Zarządzania Lotnictwem

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Zarządzania o charakterze badawczym.

Instytut jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się rozwojem i propagowaniem wiedzy dotyczącej procesu zarządzania na rynku przewozów lotniczych. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. realizację projektów badawczych w dziedzinie zarządzania lotniskami (w tym zarządzania komercyjnego i operacyjnego) i liniami lotniczymi oraz publikację wyników tych badań. Do tej pory zrealizowano m.in. badania marketingowe dot. portu lotniczego Rzeszów- Jasionka oraz badania nad rozwojem siatki połączeń na europejskich lotniskach regionalnych. Inne zadania stojące przed Instytutem to realizacja szkoleń z zakresu przeprowadzania badań marketingowych w otoczeniu portów lotniczych, planowania lotnisk oraz operacji powietrznych, rozwoju sieci połączeń linii lotniczych, adaptacji podmiotów do zmian w prawie lotniczym oraz aspektu ochrony środowiska w lotnictwie. Wspomniany proces planowania lotnisk regionalnych oraz międzynarodowych odbywa się na podstawie przeprowadzanych symulacji przepływów pasażerskich w obszarze terminali lotnisk oraz opiera się na użyciu specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do takich zadań.

Do prac realizowanych przez Instytut zaliczyć można również opracowywanie ekspertyz dla firm uczestniczących w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Funkcja edukacyjna Instytutu oparta jest na realizacji seminariów naukowych i warsztatów. Wśród podmiotów, z którymi współpracuje Instytut są firmy z Doliny Lotniczej, polskie porty lotnicze oraz linie lotnicze operujące na terytorium naszego kraju, jak również partnerzy międzynarodowi, w tym m.in. zagraniczne instytucje badawcze oraz uczelnie wyższe. Zadaniem jednostki jest jednak przede wszystkim stworzenie i rozbudowanie trwałej sieci powiązań podmiotów zaangażowanych w transport lotniczy.

Pracownicy Instytutu to międzynarodowi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, jak również realizacji projektów komercyjnych.


prof. dr hab. Urlich Desel – Dyrektor

mgr Michał Nędza

mgr Michał Fularz

mgr Justyna Żyła

DANE KONTAKTOWE:

Pok. RA105, WSIiZ w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-226 Rzeszów

tel 17 866 11 97

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content