BIP WSIiZ
Strefa rozwoju osobistego

Strefa rozwoju osobistego

Jak odkryć swoje mocne strony? Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele? Co robić, aby rozwijać takie umiejętności jak asertywność, zarządzanie emocjami, motywacja do działania. W Strefie rozwoju osobistego pomożemy Ci znaleźć odpowiedź m.in. na te pytania.

Zapraszamy na spotkania indywidualne i warsztaty grupowe umożliwiające poznawanie i doskonalenie siebie, m.in. Asertywność w pracy, Zarządzanie gniewem, Jak motywować do zmiany. W ramach Strefy rozwoju osobistego możesz skorzystać również ze spotkań z doradcą zawodowym. 

 

W ofercie m.in.

 • spotkania z doradcą zawodowym;
 • warsztaty grupowe: Jak radzić sobie ze stresem;
 • warsztaty grupowe: Wyznaczanie i realizacja celów; 
 • warsztaty grupowe: Zarządzanie gniewem;
 • trening kreatywności. 

 

Najbliższe planowane warsztaty

Kreatywność w biznesie

Jak tworzyć nowe i użyteczne pomysły w biznesie czy nauce? Jak wpaść na pomysł nieszablonowej kampanii marketingowej, nowego produktu w firmie, niespotykanego bloga czy własnego start upu? Jak dzięki technikom kreatywnym zwiększyć efektywność swojej pracy czy nauki?  Zapraszamy na warsztat podczas którego przećwiczysz w praktyce metody kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów stosowane w biznesie.  Warsztat będzie okazją do zastanowienia się nad dotychczasowymi strategiami generowania pomysłów i spróbowania czegoś zupełnie nowego!

Dzięki warsztatom uczestnik:

 • pozna teorię kreatywności i zasady twórczego myślenia (m.in. myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, myślenie pytajne)
 • pozna tzw. idea killers – czyli ograniczenia i blokady w kreatywnym myśleniu
 • przećwiczy w praktyce różnorodne metody i techniki pobudzania kreatywności np. Brainwriting 635, metoda Walta Disneya, pytania Osborna
 • przećwiczy w praktyce techniki twórczego rozwiązywania problemów stosowane w biznesie np. Metoda SCAMPER, Lodołamacz zasad, Metoda IDEALS
 • pozna techniki mapowania myśli
 • pozna zasady skutecznej pracy w grupie sprzyjające generowaniu nowych pomysłów

 

 Trening kreatywności – warsztat kreatywnego rozwiązywania problemów  

Zmagasz się z problem i wydaje Ci się , że nie jesteś w stanie wymyślić już nic więcej? Masz do wykonania zadania na studiach i żaden nowe pomysły nie przychodzą Ci głowy? A czy próbowałeś już metody SCAMPER, Lodołamacza Zasad a może pewnej specjalnej burzy mózgów? Zapraszamy na warsztat podczas którego poznasz w teorii i przećwiczysz w praktyce twórcze i skuteczne metody rozwiązywania problemów! Dowiesz się jak rozwijać swoją kreatywność i jak generować nieszablonowe pomysły. Wyjdziesz z pomysłem na rozwiązanie swojego problemu, gwarantujemy!

Dzięki warsztatom uczestnik:

 • dokona autodiagnozy swojego zachowania w obliczu problemu
 • pozna teorię kreatywności i zasady twórczego myślenia (m.in. myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, myślenie pytajne)
 • pozna tzw. idea killers – czyli ograniczenia i blokady w kreatywnym myśleniu
 • pozna metody twórczego rozwiązywania problemów np. IDEALS, SCAMPER, Brainwriting 635
 • pozna metody twórczej pracy w zespole
 • stworzy kilka nieszablonowych rozwiązań problemu, z którym zgłosi się na warsztat

 

Język serca – techniki rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem komunikacji opartej na empatii

„Bo Ty zawsze…!”, „Bo Ty nigdy…!” – wzajemne pretensje, podniesiony ton głosu i „konflikt gotowy”.  Jak radzić sobie w obliczu sporu? Co robić z emocjami, które „zalewają” nas w przypadku konfliktu z bliską osobą? Czy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb wszystkich osób zaangażowanych w konflikt? Warsztat będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak powstają konflikty, jak na nie reagujemy, a przede wszystkim – do nauki nowej drogi rozwiązywania konfliktu opartej na empatii.

 Dzięki warsztatom uczestnik:

 • pozna źródła konfliktu i etapy jego przebiegania
 • określi swoje dotychczasowe zachowania w obliczu konfliktu
 • określić potencjalne punkty „zapalne” w relacjach z innymi ludźmi
 • pozna metody zarządzania konfliktem np. mediacje, negocjacje
 • pozna model 4 kroków (Fakty-Uczucia-Potrzeby-Prośby) sprzyjający lepszemu porozumiewaniu się i nawiązywaniu kontaktu z innymi
 • rozwinie umiejętność „niekonfliktowego” uzgadniania różnicy zdań
 • dowie się w jaki sposób rozwijać empatię wobec siebie i innych 

 

 Zarządzanie czasem

Jak wygląda Twój codzienny „rozkład jazdy”? Czy znajdujesz czas na to, co naprawdę dla Ciebie ważne? W jakim tempie realizujesz zadania związane z nauką czy pracą? Czy zdarza Ci się odwlekać zadania na ostatnią chwilę a później wykonywać je pod presją? Zapraszamy na warsztat podczas którego przyjrzysz się swoim mechanizmom zarządzania czasem i zamienisz je na bardziej efektywne. Warsztat będzie okazją do przećwiczenia planowania, układania priorytetów a także – zmierzenia się z „pożeraczami czasu” i rozpraszaczami.

Dzięki warsztatom uczestnik:

 • dokona autodiagnozy swojego zarządzania czasem
 • sprawdzi co motywuje go do działania i realizowania zadań na czas
 • pozna metody skutecznego planowania i zarządzania czasem np. Matryca Eisenchowera, Zasada 60/40, Technika Pomodoro i inne.
 • dowie się czym jest prokrastynacja i jak zwalczyć odkładanie spraw na później

 

 

 •  

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content