Zgłoszenia i nadsyłanie prac

1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien zarejestrować się drogą elektroniczną pod adresem: owm.edu.pl/rejestracja/

Termin rejestracji: do 29 października 2019 r.

2. Kolejno należny przesłać zgodną z regulaminem pracę konkursową na adres komitetu okręgowego, załączając także podpisane dokumenty:
– metrykę pracy (załącznik nr 2),
– oświadczenie rodzica (załącznik nr 3),
– oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 5)
– oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy (załącznik nr 4).

Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: owm.edu.pl/rejestracja/

Termin nadsyłania prac: do 08.11.2019 r.

Adres Komitetu Okręgowego:

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Pok. 228 z dopiskiem „Konkurs wiedzy o mediach”

UWAGA! Do oceny nie będą brane pod uwagę prace, których autorzy nie dostarczą kompletu oryginalnych dokumentów.

Zgłoszenia i nadsyłanie prac

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021